Fan Weichen - Wang Zihan


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
B1 RIF d3 -
CHN Fan Weichen Win
CHN Wang Zihan Loss
Published by Sun Lijing at 2022-02-19 07:10:12

Return to the tournament

Return to Games