Jin Ge - Qiao Mingtian


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A5 Yamaguchi i5 + -
CHN Jin Ge Loss
CHN Qiao Mingtian Win
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 08:12:25

Return to the tournament

Return to Games