Zhu Tianyi - Liu Jie


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A5 Yamaguchi d2 - h7,g9,j8,j7,f9,i8,f8
CHN Zhu Tianyi Win 10min
CHN Liu Jie Loss 5min
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 07:43:20

Return to the tournament

Return to Games