Xiao Yikang - Tian Hanfa


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A4 Yamaguchi d11 + 10
CHN Xiao Yikang Loss
CHN Tian Hanfa Win
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 06:25:57

Return to the tournament

Return to Games