Zhu Tianyi - Liu Jie


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A4 Yamaguchi d3 + -
CHN Zhu Tianyi Draw 30min
CHN Liu Jie Draw 30min
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 04:14:16

Return to the tournament

Return to Games