Xiao Yikang - Qiao Mingtian


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A3 Yamaguchi d11 - 10
CHN Xiao Yikang Win
CHN Qiao Mingtian Loss
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 01:57:06

Return to the tournament

Return to Games