Liu Jie - Liu Jinfeng


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A3 Yamaguchi d9 + 8,18,f7
CHN Liu Jie Win
CHN Liu Jinfeng Loss
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 01:14:42

Return to the tournament

Return to Games