Xiao Yikang - Zhu Zhidong


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A2 Yamaguchi d1 - e6,h9,g7,g9
CHN Xiao Yikang Win 7min
CHN Zhu Zhidong Loss 23min
Published by Sun Lijing at 2021-12-10 00:42:04

Return to the tournament

Return to Games