Wang Miao - Lu Yongqi


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A2 Yamaguchi d11 + g9,g11
CHN Wang Miao Win
CHN Lu Yongqi Loss
Published by Sun Lijing at 2021-12-09 16:48:53

Return to the tournament

Return to Games