Zhu Tianyi - Li Jie


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A2 Yamaguchi d8 + 8,f7
CHN Zhu Tianyi Win 31min
CHN Li Jie Loss 18min
Published by Sun Lijing at 2021-12-09 15:16:03

Return to the tournament

Return to Games