Yao Xinzhi - Wang Miao


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A1 Yamaguchi d3 + 6
CHN Yao Xinzhi Win
CHN Wang Miao Loss
Published by Sun Lijing at 2021-12-09 13:07:14

Return to the tournament

Return to Games