Tian Hanfa - Lu Yongqi


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A1 Yamaguchi d11 - 7,9,10
CHN Tian Hanfa Win
CHN Lu Yongqi Loss
Published by Sun Lijing at 2021-12-09 11:31:46

Return to the tournament

Return to Games