Zhu Tianyi - Xiao Yikang


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A1 Yamaguchi d2 - 7,9,14,f9,g9,g10,g11,
CHN Zhu Tianyi Win 18min
CHN Xiao Yikang Loss 3min
Published by Sun Lijing at 2021-12-09 10:34:11

Return to the tournament

Return to Games