Shi Junfan - Zhang Zhihao


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
B4 RIF d11 -
CHN Shi Junfan Draw
CHN Zhang Zhihao Draw
Published by Sun Lijing at 2021-10-17 06:22:18

Return to the tournament

Return to Games