Liu Shuzheng - Shi Junfan


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
B1 RIF d11 +
CHN Liu Shuzheng Loss
CHN Shi Junfan Win
Published by Sun Lijing at 2021-10-17 05:44:17

Return to the tournament

Return to Games