2021 Beijing Autumn Tournament


Place: Beijing, China

Rule: Yamaguchi Rated: Yes

Date: 2021-10-16 - 2021-10-16

See Games (45)

Players: Chen Tingyue, Fan Weichen, Jin Ge, Kang Zhifei, Li Jie, Liu Jie, Liu Jinfeng, Liu Shuzheng, Lu Yongqi, Ma Chenzhi, Qiao Mingtian, Shi Junfan, Tian Hanfa, Wang Miao, Wang Zihan, Xiao Yikang, Yang Jingyu, Yang Wenjun, Yao Xinzhi, Yu Xiaomi, Yuan Ruihong, Zhang Meizhen, Zhang Ruihan, Zhang Zhihao, Zhu Tianyi, Zhu Zhengxu, Zhu Zhidong

Information:

2021 Beijing Autumn Tournament were held at Haiyuncang community activity station, Dongcheng District, Beijing on October 16, 2021.
Time Ctrl. 30min+5sec/move.
A Group: Yamaguchi open rule.
Children Group: RIF open rule.
Result table: http://www.ljrenju.com/news/cnbej2021/bxq2021.htm


Return to Tournaments