Ai Xianping - Chen Zhu


Chinese National Championship 2021, Men Group
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i2 - g9,h9,h10,j7,k7,k9
CHN Ai Xianping Win 55min
CHN Chen Zhu Loss 32min
Published by Wang Qichao at 2021-10-08 04:40:02
R Black Result White
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Wu You
1 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Cao Dong
1 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Xu Yikuan
1 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Wang Duanguo
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN He Shujun
1 CHN Xiao Yikang 0 : 1 CHN Chen Xin
1 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Lu Hai
1 CHN Wang Youzhi 0 : 1 CHN Ai Xianping
1 CHN Liao Yi 0 : 1 CHN Liu Chao
1 CHN Wu Di 0 : 1 HKG Huang Jin-xian
1 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Chen Zhu
1 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Hong Shiguang
1 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Lu Yi
1 CHN Huang Daxing 1 : 0 CHN Wu Baogang
2 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
2 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
2 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Huang Shengming
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
2 CHN Chen Xin 1 : 0 HKG Huang Jin-xian
2 CHN Zhang Xiaojian 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Huang Daxing
2 CHN He Shujun 0 : 1 CHN Wu Di
2 CHN Hong Shiguang 1 : 0 CHN Xiao Yikang
2 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Wu Baogang
2 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Fu Liang
2 CHN Wu You 1 : 0 CHN Lian Heqi
2 CHN Liao Yi 0 : 1 CHN Jin Hongli
2 CHN Xu Yikuan 1 : 0 CHN Wang Youzhi
3 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Huang Liqin
3 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Liu Chao
3 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Cao Dong
3 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
3 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
3 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
3 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Huang Daxing
3 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Jin Hongli
3 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Xu Yikuan
3 CHN Wu You 0 : 1 CHN Chen Zhu
3 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Wu Baogang
3 CHN Chen Guanhui 1 : 0 CHN Lu Yi
3 CHN Lian Heqi 1 : 0 CHN Wang Duanguo
3 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Wang Youzhi
3 CHN Xiao Yikang 1 : 0 CHN Liao Yi
3 CHN Hong Shiguang 0.5 : 0.5 CHN Fu Liang
4 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Huang Liqin
4 CHN Zhang Xiaojian 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
4 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
4 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Huang Shengming
4 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Liu Chao
4 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Wu Di
4 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Chen Zhu
4 CHN Hong Shiguang 0 : 1 CHN Mei Fan
4 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Fu Liang
4 CHN Huang Daxing 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
4 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Wu Baogang
4 CHN Wu You 0.5 : 0.5 CHN Xiao Yikang
4 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Jin Hongli
4 CHN Xu Yikuan 1 : 0 CHN Lian Heqi
4 CHN Wang Youzhi 1 : 0 CHN Lu Yi
5 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Cao Dong
5 CHN Ai Xianping 0 : 1 CHN Huang Shengming
5 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Chen Xin
5 CHN Huang Daxing 0 : 1 CHN Mei Fan
5 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Zhang Xiaojian
5 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Liu Chao
5 CHN Jin Hongli 1 : 0 HKG Huang Jin-xian
5 CHN Chen Zhu 0 : 1 CHN Xu Yikuan
5 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Hong Shiguang
5 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Wu You
5 CHN Xiao Yikang 0.5 : 0.5 CHN Wu Baogang
5 CHN Wang Youzhi 1 : 0 CHN Chen Guanhui
5 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Liao Yi
6 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Huang Shengming
6 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Chen Xin
6 CHN Ni Zhongxing 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
6 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
6 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Ai Xianping
6 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Wu Di
6 CHN Hong Shiguang 0 : 1 CHN Xu Yikuan
6 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
6 CHN Huang Daxing 0.5 : 0.5 CHN Fu Liang
6 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Liao Yi
6 CHN Liu Chao 0 : 1 CHN Wang Youzhi
6 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Xiao Yikang
6 CHN Chen Zhu 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
6 CHN Wu You 1 : 0 CHN Wu Baogang
6 CHN Lian Heqi 0 : 1 CHN Lu Yi
7 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
7 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN He Shujun
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Jin Hongli
7 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Huang Shengming
7 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
7 CHN Xu Yikuan 0 : 1 CHN Cao Dong
7 CHN Lu Hai 1 : 0 HKG Huang Jin-xian
7 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Ai Xianping
7 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Zhang Xiaojian
7 CHN Wang Youzhi 0 : 1 CHN Huang Daxing
7 CHN Hong Shiguang 1 : 0 CHN Wu You
7 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Chen Zhu
7 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Liao Yi
7 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Xiao Yikang
7 CHN Wu Baogang 1 : 0 CHN Liu Chao

Return to the tournament

Return to Games