Wang Jiayi - He Qifa


Mind Master Games 2020
R Rule O Swap Alter
6 RIF d3 + j9
CHN Wang Jiayi Loss
CHN He Qifa Win
Published by Hao Tianyi at 2021-09-16 15:13:33
R Black Result White
1 CHN Mao Weiming 1 : 0 MAC Lao Chi Ieng
1 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Ni Leqi
1 CHN Pan Beining 0 : 1 CHN Chen Jing
1 CHN Chen Pinyan 1 : 0 CHN Pei Yixuan
1 CHN Shen Yihang 1 : 0 CHN Chen Yue
1 CHN Ding Zeyu 1 : 0 CHN Song Ruiyang
1 CHN Tong Chen 1 : 0 CHN Ding Jianan
1 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Dong Nuoyi
1 CHN Dong Kan 0 : 1 CHN Wang Jiayi
1 CHN Wang Jing 1 : 0 CHN Fan Feifan
1 CHN Fang Jiayuan 0 : 1 CHN Wang Yuxi
1 CHN Feng Ziheng 0 : 1 CHN Wang Yilin
1 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Gu Xumin
1 CHN Wang Miao 1 : 0 CHN Gu Yichen
1 CHN Guo Haisen 1 : 0 CHN Weng Yuan
1 CHN Han Junhao 1 : 0 CHN Wu Lijie
1 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Wu Xinyue
1 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Hu Jinrui
1 CHN Hu Xiaotong 0 : 1 CHN Wu Hongyi
1 CHN Huang Lina 1 : 0 CHN Xia Kaidi
1 CHN Xiao Luka 1 : 0 CHN Huang Shengming
1 CHN Xiao Yi 0 : 1 CHN Huang Yimiao
1 CHN Jia Chengbo 0 : 1 CHN Xie Weixiang
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Xu Zhenjun
1 CHN Yang Lin 0 : 1 CHN Jin Nanchuan
1 CHN Yang Shuyao 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
1 CHN Yang Tingyu 1 : 0 MAC Kong Iok Teng
1 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Li Zhen
1 CHN Li Bolai 0 : 1 CHN Yu Changxuan
1 MAC Lei Un Hou 0 : 1 MAC Yuan Pui Peng
1 MAC Leong Chit Seong 1 : 0 CHN Zhang Xiaojian
1 CHN Zhang Yinuo 1 : 0 MAC Lam Ian Cheng
1 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Liu Pei
1 CHN Liu Qin 1 : 0 CHN Zhang Zhiyuan
1 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Liu Tingkai
1 CHN Zhu Yancheng 0 : 1 CHN Lu Hai
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Lu Yi
1 MAC Chan Seong Ieong 0 : 1 CHN Ma Wangyue
1 MAC Chan Seong Lai 1 : 0 CHN Ma Yuchen
2 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Cao Shuang
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Wang Jing
2 CHN Chen Pinyan 1 : 0 CHN Wang Yue
2 CHN Ding Zeyu 0 : 1 CHN Wang Yuxi
2 CHN Wang Yilin 0 : 1 CHN Guo Haisen
2 CHN Han Junhao 1 : 0 CHN Wang Qian
2 CHN Wang Miao 0 : 1 CHN He Qifa
2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Huang Lina
2 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Yang Shuyao
2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yu Yajun
2 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Shen Yihang
2 CHN Jin Nanchuan 0 : 1 CHN Wu Hongyi
2 CHN Xiao Luka 1 : 0 MAC Leong Chit Seong
2 CHN Liu Qin 1 : 0 MAC Yuan Pui Peng
2 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Zhang Yinuo
2 CHN Ma Wangyue 1 : 0 CHN Tong Chen
2 CHN Ruan Jintong 0 : 1 CHN Yu Changxuan
2 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Xie Weixiang
2 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
2 MAC Lao Chi Ieng 1 : 0 MAC Chan Seong Lai
2 CHN Liu Pei 1 : 0 CHN Chen Yue
2 CHN Ding Jianan 0 : 1 CHN Liu Tingkai
2 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Dong Nuoyi
2 CHN Ma Yuchen 0 : 1 CHN Dong Kan
2 CHN Ni Leqi 0 : 1 CHN Fan Feifan
2 CHN Fang Jiayuan 1 : 0 CHN Song Ruiyang
2 CHN Feng Ziheng 1 : 0 CHN Pei Yixuan
2 CHN Gu Xumin 1 : 0 CHN Weng Yuan
2 CHN Wu Lijie 0 : 1 CHN Gu Yichen
2 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Xia Kaidi
2 CHN Wu Xinyue 0 : 1 CHN Hu Xiaotong
2 CHN Yang Lin 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Jia Chengbo 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
2 CHN Xiao Yi 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
2 MAC Kong Iok Teng 1 : 0 MAC Lei Un Hou
2 CHN Zhang Zhiyuan 0 : 1 CHN Li Zhen
2 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Zhu Yancheng
2 MAC Chan Seong Ieong 1 : 0 CHN Xu Zhenjun
3 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Chen Jing
3 CHN Wang Jiayi 1 : 0 CHN Chen Pinyan
3 CHN Guo Haisen 0 : 1 CHN Wang Yuxi
3 CHN Han Junhao 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
3 CHN Wu Hongyi 0 : 1 CHN He Qifa
3 CHN Xiao Luka 1 : 0 CHN Huang Yimiao
3 CHN Xie Weixiang 0.5 : 0.5 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Yu Changxuan 0 : 1 CHN Liu Qin
3 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Lu Hai
3 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Ma Wangyue
3 CHN Lu Yi 1 : 0 MAC Lao Chi Ieng
3 CHN Pan Beining 1 : 0 CHN Cao Shuang
3 CHN Ruan Jintong 0 : 1 CHN Ding Zeyu
3 CHN Dong Kan 0 : 1 CHN Shen Yihang
3 CHN Tong Chen 0 : 1 CHN Fan Feifan
3 CHN Fang Jiayuan 0 : 1 CHN Wan Junhong
3 CHN Feng Ziheng 0 : 1 CHN Wang Jing
3 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Gu Xumin
3 CHN Wang Yue 1 : 0 CHN Gu Yichen
3 CHN Wang Yilin 0 : 1 CHN Hu Jinrui
3 CHN Hu Xiaotong 0 : 1 CHN Wang Qian
3 CHN Huang Lina 0 : 1 CHN Wang Miao
3 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Huang Shengming
3 CHN Jin Nanchuan 1 : 0 MAC Chan Seong Lai
3 MAC Lam Ian Cheng 1 : 0 MAC Kong Iok Teng
3 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Yang Shuyao
3 CHN Li Bolai 0 : 1 CHN Yang Tingyu
3 CHN Yu Yajun 1 : 0 MAC Leong Chit Seong
3 MAC Yuan Pui Peng 0 : 1 CHN Liu Pei
3 CHN Zhang Yinuo 1 : 0 CHN Liu Tingkai
3 CHN Xiao Yi 1 : 0 MAC Chan Seong Ieong
3 CHN Pei Yixuan 0 : 1 CHN Chen Yue
3 CHN Dong Nuoyi 0 : 1 CHN Xia Kaidi
3 CHN Wu Xinyue 0 : 1 CHN Jia Chengbo
3 CHN Zhang Zhiyuan 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
3 MAC Lei Un Hou 0 : 1 CHN Zhu Yancheng
3 CHN Xu Zhenjun 0 : 1 CHN Ma Yuchen
3 CHN Ni Leqi 0 : 1 CHN Yang Lin
4 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Wang Jiayi
4 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN He Qifa
4 CHN Liu Qin 0 : 1 CHN Wang Yuxi
4 CHN Xiao Luka 0 : 1 CHN Lu Hai
4 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Fan Feifan 0 : 1 CHN Xie Weixiang
4 CHN Pan Beining 0 : 1 CHN Chen Pinyan
4 CHN Shen Yihang 0.5 : 0.5 CHN Ding Zeyu
4 CHN Guo Haisen 0 : 1 CHN Wan Junhong
4 CHN Han Junhao 0 : 1 CHN Wang Jing
4 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Wang Yue
4 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Huang Shengming
4 CHN Wang Miao 0 : 1 CHN Huang Yimiao
4 CHN Jin Nanchuan 1 : 0 CHN Xiao Yi
4 CHN Yu Changxuan 1 : 0 MAC Lam Ian Cheng
4 CHN Wu Xinyue 1 : 0 CHN Dong Nuoyi
4 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Wu Hongyi
4 CHN Liu Pei 0 : 1 CHN Yang Tingyu
4 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
4 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Ma Wangyue
4 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Mao Weiming
4 MAC Lao Chi Ieng 0 : 1 CHN Zhang Yinuo
4 CHN Ma Yuchen 0 : 1 CHN Cao Shuang
4 CHN Ruan Jintong 1 : 0 CHN Chen Yue
4 CHN Wang Yilin 1 : 0 CHN Ding Jianan
4 CHN Dong Kan 0.5 : 0.5 CHN Tong Chen
4 CHN Xia Kaidi 1 : 0 CHN Fang Jiayuan
4 CHN Yang Shuyao 0 : 1 CHN Feng Ziheng
4 CHN Gu Xumin 0 : 1 CHN Song Ruiyang
4 CHN Gu Yichen 0 : 1 CHN Zhang Zhiyuan
4 CHN Hu Xiaotong 0 : 1 CHN Weng Yuan
4 CHN Zhu Yancheng 1 : 0 CHN Huang Lina
4 CHN Yang Lin 0.5 : 0.5 CHN Jia Chengbo
4 MAC Kong Iok Teng 0 : 1 MAC Yuan Pui Peng
4 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
4 MAC Leong Chit Seong 0 : 1 MAC Chan Seong Ieong
4 MAC Chan Seong Lai 1 : 0 CHN Liu Tingkai
4 CHN Xu Zhenjun 0 : 1 MAC Lei Un Hou
5 CHN Wang Yuxi 0 : 1 CHN Chen Jing
5 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Lu Hai
5 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Xie Weixiang
5 CHN Chen Pinyan 0 : 1 CHN Wang Jing
5 CHN Hu Jinrui 0 : 1 CHN Wang Jiayi
5 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
5 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Yang Tingyu
5 CHN Xiao Luka 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Jin Nanchuan
5 CHN Li Zhen 1 : 0 CHN Yu Changxuan
5 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Liu Qin
5 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhang Yinuo
5 CHN Ding Zeyu 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
5 CHN Shen Yihang 1 : 0 CHN Cao Shuang
5 CHN Fan Feifan 0 : 1 CHN Wang Yue
5 CHN Feng Ziheng 0 : 1 CHN Wang Qian
5 MAC Yuan Pui Peng 0 : 1 CHN Guo Haisen
5 CHN Han Junhao 0 : 1 CHN Wang Yilin
5 CHN Weng Yuan 0 : 1 CHN Li Bolai
5 CHN Wang Miao 1 : 0 MAC Lam Ian Cheng
5 CHN Liu Pei 0 : 1 MAC Chan Seong Ieong
5 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Wu Hongyi
5 CHN Ma Wangyue 1 : 0 MAC Chan Seong Lai
5 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Song Ruiyang
5 CHN Ruan Jintong 1 : 0 CHN Pan Beining
5 CHN Xia Kaidi 0 : 1 CHN Zhang Zhiyuan
5 CHN Xiao Yi 1 : 0 CHN Zhu Yancheng
5 CHN Dong Kan 0 : 1 CHN Jia Chengbo
5 CHN Yang Lin 0.5 : 0.5 CHN Tong Chen
5 MAC Kong Iok Teng 0 : 1 MAC Lao Chi Ieng
5 MAC Lei Un Hou 1 : 0 CHN Chen Yue
5 MAC Leong Chit Seong 0 : 1 CHN Ding Jianan
5 CHN Fang Jiayuan 0 : 1 CHN Liu Tingkai
5 CHN Gu Xumin 0 : 1 CHN Wu Xinyue
5 CHN Ma Yuchen 0 : 1 CHN Gu Yichen
5 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Hu Xiaotong
5 CHN Huang Lina 1 : 0 CHN Ni Leqi
5 CHN Pei Yixuan 0 : 1 MAC Kong Heng Chun
5 CHN Dong Nuoyi 1 : 0 CHN Yang Shuyao
6 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Li Zhen
6 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN He Qifa
6 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Wang Jing
6 CHN Wang Yuxi 0 : 1 CHN Huang Yimiao
6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhang Xiaojian
6 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Wan Junhong
6 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
6 CHN Shen Yihang 1 : 0 CHN Chen Pinyan
6 CHN Guo Haisen 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
6 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Wang Qian
6 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Jin Nanchuan
6 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Zhang Zhiyuan
6 CHN Wang Yilin 0 : 1 CHN Liu Qin
6 CHN Wang Miao 1 : 0 CHN Lu Yi
6 CHN Ma Wangyue 0 : 1 CHN Xiao Luka
6 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Xiao Yi
6 CHN Zhang Yinuo 0 : 1 CHN Ruan Jintong
6 CHN Wang Yue 0 : 1 CHN Yu Changxuan
6 CHN Jia Chengbo 1 : 0 MAC Chan Seong Ieong
6 MAC Lao Chi Ieng 1 : 0 CHN Ding Zeyu
6 CHN Pan Beining 0.5 : 0.5 CHN Ding Jianan
6 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Liu Tingkai
6 CHN Fan Feifan 1 : 0 CHN Song Ruiyang
6 CHN Feng Ziheng 0 : 1 CHN Tong Chen
6 CHN Gu Yichen 0 : 1 CHN Weng Yuan
6 CHN Han Junhao 0 : 1 CHN Wu Xinyue
6 CHN Xia Kaidi 0 : 1 CHN Hu Xiaotong
6 CHN Huang Lina 1 : 0 CHN Wu Hongyi
6 CHN Yang Lin 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
6 CHN Liu Pei 1 : 0 MAC Lei Un Hou
6 MAC Lam Ian Cheng 0 : 1 CHN Zhu Yancheng
6 MAC Yuan Pui Peng 0 : 1 MAC Chan Seong Lai
6 CHN Dong Nuoyi 1 : 0 CHN Dong Kan
6 CHN Chen Yue 1 : 0 CHN Ma Yuchen
6 CHN Fang Jiayuan 0 : 1 CHN Ni Leqi
6 CHN Gu Xumin 1 : 0 CHN Xu Zhenjun
6 CHN Pei Yixuan 1 : 0 MAC Kong Iok Teng
6 CHN Yang Shuyao 0 : 1 MAC Leong Chit Seong
7 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN He Qifa
7 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Lu Hai
7 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Huang Yimiao
7 CHN Shen Yihang 0 : 1 CHN Xie Weixiang
7 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Wang Miao
7 CHN Xiao Luka 0 : 1 CHN Li Zhen
7 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Wang Yuxi
7 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Liu Qin
7 CHN Yu Changxuan 0 : 1 CHN Mao Weiming
7 CHN Ruan Jintong 0 : 1 CHN Zhang Xiaojian
7 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Jiayi
7 CHN Wang Jing 0.5 : 0.5 CHN Yang Tingyu
7 CHN Jia Chengbo 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
7 MAC Lao Chi Ieng 1 : 0 CHN Wang Yue
7 CHN Wang Yilin 0 : 1 CHN Cao Shuang
7 CHN Chen Pinyan 0 : 1 CHN Wang Qian
7 CHN Weng Yuan 0.5 : 0.5 CHN Fan Feifan
7 CHN Wu Xinyue 0 : 1 CHN Guo Haisen
7 CHN Xiao Yi 0.5 : 0.5 CHN Hu Xiaotong
7 CHN Huang Lina 0.5 : 0.5 CHN Yang Lin
7 CHN Jin Nanchuan 1 : 0 CHN Zhang Yinuo
7 CHN Zhang Zhiyuan 1 : 0 CHN Liu Pei
7 CHN Tong Chen 0 : 1 CHN Lu Yi
7 CHN Ma Wangyue 0 : 1 CHN Zhu Yancheng
7 MAC Chan Seong Lai 0 : 1 MAC Chan Seong Ieong
7 CHN Ding Zeyu 1 : 0 CHN Pan Beining
7 CHN Ding Jianan 0.5 : 0.5 CHN Dong Nuoyi
7 MAC Lam Ian Cheng 0 : 1 CHN Chen Yue
7 CHN Feng Ziheng 1 : 0 CHN Liu Tingkai
7 CHN Ni Leqi 1 : 0 CHN Gu Xumin
7 CHN Gu Yichen 0 : 1 CHN Pei Yixuan
7 CHN Han Junhao 1 : 0 CHN Song Ruiyang
7 CHN Wu Hongyi 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
7 CHN Xia Kaidi 1 : 0 MAC Lei Un Hou
7 MAC Yuan Pui Peng 0 : 1 MAC Leong Chit Seong
7 CHN Dong Kan 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
7 CHN Fang Jiayuan 1 : 0 CHN Ma Yuchen
7 MAC Kong Iok Teng 0 : 1 CHN Xu Zhenjun
8 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Chen Jing
8 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Huang Yimiao
8 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Xie Weixiang
8 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Zhang Xiaojian
8 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN He Qifa
8 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Li Zhen
8 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Liu Qin
8 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
8 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Wang Jing
8 CHN Shen Yihang 0 : 1 CHN Yang Tingyu
8 MAC Lao Chi Ieng 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
8 CHN Cao Shuang 0 : 1 CHN Zhu Yancheng
8 CHN Guo Haisen 1 : 0 CHN Zhang Zhiyuan
8 MAC Chan Seong Ieong 0 : 1 CHN Jin Nanchuan
8 CHN Xiao Luka 1 : 0 CHN Lu Yi
8 CHN Wang Miao 0 : 1 CHN Ruan Jintong
8 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Wang Yuxi
8 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Yu Changxuan
8 CHN Yang Lin 0 : 1 CHN Ding Zeyu
8 CHN Fan Feifan 1 : 0 CHN Jia Chengbo
8 CHN Huang Lina 1 : 0 CHN Xiao Yi
8 CHN Chen Pinyan 0 : 1 CHN Hu Xiaotong
8 CHN Liu Pei 1 : 0 CHN Weng Yuan
8 MAC Chan Seong Lai 0 : 1 CHN Chen Yue
8 CHN Xia Kaidi 0.5 : 0.5 CHN Ding Jianan
8 CHN Feng Ziheng 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
8 MAC Leong Chit Seong 0 : 1 CHN Tong Chen
8 CHN Wang Yilin 0 : 1 CHN Ma Wangyue
8 CHN Han Junhao 0 : 1 CHN Pei Yixuan
8 CHN Wu Hongyi 0 : 1 CHN Wu Xinyue
8 CHN Ni Leqi 0 : 1 CHN Wang Yue
8 CHN Zhang Yinuo 1 : 0 CHN Dong Nuoyi
8 CHN Pan Beining 1 : 0 CHN Song Ruiyang
8 CHN Fang Jiayuan 0.5 : 0.5 CHN Xu Zhenjun
8 CHN Gu Xumin 1 : 0 MAC Lei Un Hou
8 CHN Yang Shuyao 1 : 0 CHN Gu Yichen
8 MAC Lam Ian Cheng 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
8 MAC Yuan Pui Peng 0 : 1 CHN Liu Tingkai
8 CHN Dong Kan 1 : 0 MAC Kong Iok Teng
9 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Lu Hai
9 CHN Hu Jinrui 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
9 CHN Huang Yimiao 0 : 1 CHN Chen Jing
9 CHN Li Bolai 1 : 0 CHN Huang Shengming
9 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Li Zhen
9 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Xie Weixiang
9 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Guo Haisen
9 CHN Jin Nanchuan 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
9 CHN Liu Qin 0 : 1 CHN Xiao Luka
9 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Mao Weiming
9 CHN Ruan Jintong 0 : 1 CHN Zhu Yancheng
9 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Wang Jiayi
9 CHN Ding Zeyu 1 : 0 CHN Wang Jing
9 CHN Hu Xiaotong 0.5 : 0.5 CHN Shen Yihang
9 CHN Wang Yue 0 : 1 CHN Cao Shuang
9 MAC Lao Chi Ieng 0 : 1 CHN Tong Chen
9 CHN Wang Miao 1 : 0 CHN Chen Yue
9 CHN Liu Pei 0 : 1 CHN Wang Yuxi
9 CHN Yu Changxuan 1 : 0 CHN Lu Yi
9 CHN Zhang Yinuo 0 : 1 CHN Ma Wangyue
9 CHN Zhang Zhiyuan 1 : 0 CHN Pei Yixuan
9 CHN Pan Beining 1 : 0 MAC Chan Seong Ieong
9 CHN Ding Jianan 1 : 0 CHN Xiao Yi
9 CHN Jia Chengbo 1 : 0 CHN Xia Kaidi
9 CHN Weng Yuan 0 : 1 CHN Yang Lin
9 CHN Chen Pinyan 1 : 0 CHN Ni Leqi
9 CHN Gu Xumin 0 : 1 CHN Wang Yilin
9 CHN Wu Hongyi 1 : 0 CHN Han Junhao
9 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 MAC Leong Chit Seong
9 MAC Chan Seong Lai 1 : 0 MAC Lam Ian Cheng
9 CHN Yang Shuyao 0 : 1 CHN Liu Tingkai
9 CHN Fang Jiayuan 1 : 0 CHN Dong Nuoyi
9 CHN Xu Zhenjun 1 : 0 CHN Dong Kan
9 CHN Gu Yichen 0 : 1 MAC Lei Un Hou
9 CHN Song Ruiyang 1 : 0 MAC Kong Heng Chun
9 CHN Ma Yuchen 1 : 0 MAC Yuan Pui Peng
9 CHN Wu Xinyue 1 : 0 CHN Feng Ziheng
9 CHN Fan Feifan 0.5 : 0.5 CHN Huang Lina

Return to the tournament

Return to Games