Hou Jun - Zhu Zhaoyun


Zhenjiang Summer League 2021
R Rule O Swap Alter
6 Taraguchi-10 i11 - -
CHN Hou Jun Loss 41min
CHN Zhu Zhaoyun Win 38min
+-+--
Published by Li Chengfeng at 2021-08-15 13:26:11

Return to the tournament

Return to Games