Saito Shigetoshi - Yoshimoto Yuta


24th New Year(Mikami)Cup
R Rule O Swap Alter
A5 Soosyrv-8 i8 - 8 13 h7 h6 j7 k8
JPN Saito Shigetoshi Win 15min
JPN Yoshimoto Yuta Loss 7min
12345=b
Published by Nakayama Tomoharu at 2021-03-13 10:14:10

Return to the tournament

Return to Games