Inoue Fumiya - Fujita Maiko


16th All Japan Championship
R Rule O Swap Alter
6 Soosyrv-8 i13 - 8,k10,k9,k8,j9,j8,i8
JPN Inoue Fumiya Win 32min
JPN Fujita Maiko Loss 20min
123=w 45=b
Published by Nakayama Tomoharu at 2021-04-04 02:56:26
R Black Result White
1 JPN Ishitani Shin-ichi 0 : 1 JPN Maruyama Takashi
1 JPN Yoshimoto Yuta 0 : 1 JPN Ono Takayuki
1 JPN Okabe Hiroshi 1 : 0 JPN Suenaga Daiki
1 JPN Makino Mitsunori 1 : 0 JPN Maruta Koji
1 JPN Inoue Fumiya 1 : 0 JPN Kawaai Hitoshi
1 JPN Fujita Maiko 0 : 1 JPN Nakamura Shigeru
1 JPN Maruta Hiroki 0 : 1 JPN Nagasoe Hiroki
2 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 JPN Makino Mitsunori
2 JPN Okabe Hiroshi 1 : 0 JPN Inoue Fumiya
2 JPN Yoshimoto Yuta 1 : 0 JPN Maruta Hiroki
2 JPN Suenaga Daiki 1 : 0 JPN Kawaai Hitoshi
2 JPN Nagasoe Hiroki 1 : 0 JPN Ono Takayuki
2 JPN Fujita Maiko 1 : 0 JPN Maruyama Takashi
2 JPN Ishitani Shin-ichi 1 : 0 JPN Maruta Koji
3 JPN Ono Takayuki 0 : 1 JPN Maruyama Takashi
3 JPN Maruta Hiroki 1 : 0 JPN Kawaai Hitoshi
3 JPN Ishitani Shin-ichi 0 : 1 JPN Fujita Maiko
3 JPN Suenaga Daiki 0 : 1 JPN Inoue Fumiya
3 JPN Yoshimoto Yuta 1 : 0 JPN Maruta Koji
3 JPN Makino Mitsunori 0.5 : 0.5 JPN Nagasoe Hiroki
3 JPN Okabe Hiroshi 0.5 : 0.5 JPN Nakamura Shigeru
4 JPN Fujita Maiko 0 : 1 JPN Okabe Hiroshi
4 JPN Ishitani Shin-ichi 1 : 0 JPN Suenaga Daiki
4 JPN Yoshimoto Yuta 0 : 1 JPN Makino Mitsunori
4 JPN Maruyama Takashi 0 : 1 JPN Inoue Fumiya
4 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 JPN Nagasoe Hiroki
4 JPN Kawaai Hitoshi 1 : 0 JPN Maruta Koji
4 JPN Ono Takayuki 1 : 0 JPN Maruta Hiroki
5 JPN Maruyama Takashi 1 : 0 JPN Maruta Hiroki
5 JPN Nagasoe Hiroki 0 : 1 JPN Okabe Hiroshi
5 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 JPN Inoue Fumiya
5 JPN Ishitani Shin-ichi 0 : 1 JPN Makino Mitsunori
5 JPN Ono Takayuki 0 : 1 JPN Fujita Maiko
5 JPN Kawaai Hitoshi 0 : 1 JPN Yoshimoto Yuta
5 JPN Suenaga Daiki 1 : 0 JPN Maruta Koji
6 JPN Maruta Koji 1 : 0 JPN Maruta Hiroki
6 JPN Inoue Fumiya 1 : 0 JPN Fujita Maiko
6 JPN Kawaai Hitoshi 0 : 1 JPN Ishitani Shin-ichi
6 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 JPN Maruyama Takashi
6 JPN Yoshimoto Yuta 0 : 1 JPN Nagasoe Hiroki
6 JPN Makino Mitsunori 0 : 1 JPN Okabe Hiroshi
6 JPN Suenaga Daiki 0 : 1 JPN Ono Takayuki

Return to the tournament

Return to Games