16th All Japan Championship


Place: Tokyo, Japan

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2021-03-27 - 2021-03-28

See Games (42)

Players: Fujita Maiko, Inoue Fumiya, Ishitani Shin-ichi, Kawaai Hitoshi, Makino Mitsunori, Maruta Hiroki, Maruta Koji, Maruyama Takashi, Nagasoe Hiroki, Nakamura Shigeru, Okabe Hiroshi, Ono Takayuki, Suenaga Daiki, Yoshimoto Yuta


Return to Tournaments