Kato Daisuke - Kato Hoko


45 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
2 Soosyrv-8 i7 + 6,7,9,10,j8
JPN Kato Daisuke Win
JPN Kato Hoko Loss
B=4
Published by Iio Yoshihiro at 2021-01-24 09:34:41

Return to the tournament

Return to Games