Chen Jing - Wang Qichao


The Third Anji World Renju Open
R Rule O Swap Alter
4 Soosyrv d6 - H10,G9,G8
CHN Chen Jing Loss
CHN Wang Qichao Win
-,-
Published by Tao Tao at 2020-12-19 00:35:10
R Black Result White
1 CHN Chen Guo 0 : 1 CHN Qi Guan
1 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Liu Chao
1 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Chen Xin
1 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Wang Jun
1 CHN Hou Jun 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Qiu Yujin 0 : 1 CHN Fan Xingcen
1 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Mao Weiming
1 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Mei Fan
1 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
1 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Lu Yi
1 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Ling Shijie
1 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wang Weihua
1 CHN Tong Chen 0 : 1 CHN Zhu Zhaoyun
1 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Yin Jiamiao
1 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Wu Di
1 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Tao Tao
1 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Xiao Yikang
1 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Xie Weixiang
1 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Wang Hao
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
2 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
2 CHN Hou Jun 1 : 0 CHN Xiao Yikang
2 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Wang Yelin
2 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Kang Tingrui
2 CHN Ling Shijie 0 : 1 MAC Wai Chan Keong
2 CHN Fan Xingcen 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
2 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
2 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Wang Qichao
2 CHN Zhu Zhaoyun 0 : 1 CHN Liu Chao
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Tao Tao
2 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Qiu Yujin
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Fu Liang
2 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Chen Xin
2 CHN Zeng Feige 1 : 0 CHN Wang Hao
2 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Chen Guo
2 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Wang Weihua
2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Tong Chen
2 CHN Wang Jun 0 : 1 CHN Wu Di
3 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Liu Chao
3 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Wu Di
3 CHN Huang Yimiao 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
3 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Qichao
3 CHN He Qifa 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
3 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Kang Tingrui
3 CHN Ling Shijie 1 : 0 CHN Hou Jun
3 CHN Zhu Zhaoyun 0 : 1 CHN Mei Fan
3 CHN Qiu Yujin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zeng Feige
3 CHN Wang Hao 0 : 1 CHN Chen Xin
3 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Fu Liang
3 CHN Wang Weihua 0 : 1 CHN Tao Tao
3 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Xie Weixiang
3 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Qi Guan
3 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Yin Jiamiao
3 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Chen Jing
3 CHN Chen Guo 0 : 1 CHN Lu Yi
3 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Li Shuo
3 CHN Xiao Yikang 1 : 0 CHN Wang Jun
4 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Tao Tao
4 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Ling Shijie
4 CHN Huang Yimiao 0 : 1 CHN Huang Liqin
4 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Qiu Yujin
4 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Cheng Yanzhen 0.5 : 0.5 CHN Liu Chao
4 CHN Wang Hao 1 : 0 CHN Peng Dan
4 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Fan Xingcen
4 CHN Wang Weihua 0 : 1 CHN Wang Jun
4 CHN Zhu Zhaoyun 1 : 0 CHN Xiao Yikang
4 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Hou Jun
4 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Qi Guan
4 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Chen Guo
4 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Yin Jiamiao
4 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
4 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Wan Junhong
4 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Wang Qichao
4 CHN Tong Chen 0 : 1 CHN Lu Yi
4 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
4 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Chen Xin
4 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Mei Fan
5 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Wang Qichao
5 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Lu Yi
5 CHN Wang Hao 0.5 : 0.5 CHN Wang Jun
5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhu Zhaoyun
5 CHN Tao Tao 1 : 0 CHN Xiao Yikang
5 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Kang Tingrui
5 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Ling Shijie
5 CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Meng Jiehuan
5 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Fu Liang
5 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Zeng Feige 0 : 1 CHN Chen Xin
5 MAC Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
5 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Qiu Yujin
5 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Fan Xingcen
5 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Yin Jiamiao
5 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
5 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Tong Chen
5 CHN Hou Jun 1 : 0 CHN Chen Guo
5 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN He Qifa
6 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Wu Di
6 CHN Xiao Yikang 1 : 0 CHN Wang Hao
6 CHN Qiu Yujin 0 : 1 CHN Chen Xin
6 CHN Huang Yimiao 0 : 1 CHN Xie Weixiang
6 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Yin Jiamiao
6 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Hou Jun
6 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
6 CHN Wan Junhong 0.5 : 0.5 MAC Wai Chan Keong
6 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Wang Yelin
6 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Lu Yi
6 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Chen Jing
6 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Huang Liqin
6 CHN Wang Weihua 1 : 0 CHN Tong Chen
6 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Ling Shijie
6 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Yu Yajun
6 CHN Zhu Zhaoyun 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
6 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Tao Tao
6 CHN Liu Chao 1 : 0 CHN Fan Xingcen
6 CHN Wang Jun 1 : 0 CHN Zeng Feige
7 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Wang Jun
7 CHN Tong Chen 1 : 0 CHN Chen Guo
7 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Kang Tingrui
7 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Wang Qichao
7 CHN Xiao Yikang 0.5 : 0.5 CHN Wang Weihua
7 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Chen Jing
7 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Wu Di
7 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
7 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Huang Yimiao
7 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Ling Shijie
7 CHN Yin Jiamiao 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
7 CHN Hou Jun 0 : 1 CHN Mei Fan
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Qi Guan
7 CHN Huang Liqin 0 : 1 MAC Wai Chan Keong
7 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Liu Chao
7 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
7 CHN Tao Tao 0 : 1 CHN Qiu Yujin
7 CHN Zhu Zhaoyun 0 : 1 CHN Meng Jiehuan

Return to the tournament

Return to Games