Kato Hoko - Kawada Rikuto


44 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
4 Soosyrv-8 d2 - 7
JPN Kato Hoko Loss 3min
JPN Kawada Rikuto Win 6min
W=4
Published by Iio Yoshihiro at 2020-06-29 09:18:58

Return to the tournament

Return to Games