Kato Hoko - Fukada Ren


44 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
1 Soosyrv-8 i7 + 7,14,i8
JPN Kato Hoko Loss 4min
JPN Fukada Ren Win 9min
W=4
Published by Iio Yoshihiro at 2020-06-29 08:26:18

Return to the tournament

Return to Games