Hou Jun - Zhu Zhaoyun


Zhenjiang Spring League 2020
R Rule O Swap Alter
12 Soosyrv-8 d8 + I8
CHN Hou Jun Win 25min
CHN Zhu Zhaoyun Loss 42min
+,-
Published by Li Chengfeng at 2020-05-26 12:05:55

Return to the tournament

Return to Games