Hou Jun - Zhu Zhaoyun


Zhenjiang Spring League 2020
R Rule O Swap Alter
7 Soosyrv-8 d11 - I7
CHN Hou Jun Win 18min
CHN Zhu Zhaoyun Loss 25min
-,-
Published by Li Chengfeng at 2020-05-26 11:55:36

Return to the tournament

Return to Games