Cao Yi - Zhang Shichao


2019 (1st) Beijing Renju Championship
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d3 - 7
CHN Cao Yi Loss 26min
CHN Zhang Shichao Win 26min
Published by Sun Lijing at 2020-01-21 13:34:00
R Black Result White
1 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Li Jian
1 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Hao Tianyi
1 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Liu Jinfeng
1 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Kong Lingsheng
1 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Yang Tingyu
1 CHN Shen Jin 0 : 1 CHN Wang Shuo
1 CHN Shi Hexin 1 : 0 CHN Li Yilong
1 CHN Huang Junming 1 : 0 CHN Zhao Yunlong
1 CHN Liu Huajun 1 : 0 CHN Wang Bingxiang
1 CHN Chen Junwei 1 : 0 CHN Zhang Shicai
1 CHN Gao Kepan 0 : 1 CHN Zhang Shichao
1 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Zhang Nan
1 CHN Liu Ran 1 : 0 CHN Zhou Wentao
2 CHN Chen Junwei 1 : 0 CHN Xu Jianxin
2 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
2 CHN Liu Jinfeng 0 : 1 CHN Yang Tingyu
2 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Liu Ran
2 CHN Huang Junming 0 : 1 CHN Li Zhuowen
2 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Liu Huajun
2 CHN Cao Yi 0 : 1 CHN Zhang Shichao
2 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Hao Tianyi
2 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
2 CHN Zhang Shicai 0 : 1 CHN Li Yilong
2 CHN Shen Jin 1 : 0 CHN Gao Kepan
2 CHN Li Jian 0 : 1 CHN Zhao Yunlong
2 CHN Zhang Nan 1 : 0 CHN Kong Lingsheng
3 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN Liu Huajun
3 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Chen Junwei
3 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Li Zhuowen
3 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Zhang Shichao
3 CHN Liu Ran 0 : 1 CHN Hao Tianyi
3 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
3 CHN Li Yilong 0 : 1 CHN Zhang Nan
3 CHN Shen Jin 0 : 1 CHN Huang Junming
3 CHN Zhou Wentao 1 : 0 CHN Cao Yi
3 CHN Liu Jinfeng 1 : 0 CHN Guo Song
3 CHN Zhao Yunlong 1 : 0 CHN Gao Kepan
3 CHN Lyu Yan 1 : 0 CHN Li Jian
3 CHN Wang Bingxiang 1 : 0 CHN Kong Lingsheng
4 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Liu Huajun
4 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
4 CHN Zhao Yunlong 0 : 1 CHN Xu Jianxin
4 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Chen Junwei
4 CHN Zhang Nan 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
4 CHN Wang Shuo 0.5 : 0.5 CHN Zhang Shichao
4 CHN Zhou Wentao 0 : 1 CHN Huang Junming
4 CHN Liu Jinfeng 0.5 : 0.5 CHN Li Yilong
4 CHN Shi Hexin 1 : 0 CHN Guo Song
4 CHN Wang Bingxiang 0 : 1 CHN Liu Ran
4 CHN Zhang Shicai 0 : 1 CHN Lyu Yan
4 CHN Li Jian 0 : 1 CHN Gao Kepan
5 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Liu Huajun
5 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Li Zhuowen
5 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Huang Junming
5 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
5 CHN Liu Jinfeng 0 : 1 CHN Zhang Shichao
5 CHN Chen Junwei 0 : 1 CHN Wang Shuo
5 CHN Liu Ran 0 : 1 CHN Shi Hexin
5 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Zhao Yunlong
5 CHN Shen Jin 1 : 0 CHN Zhou Wentao
5 CHN Cao Yi 1 : 0 CHN Zhang Nan
5 CHN Li Yilong 1 : 0 CHN Kong Lingsheng
5 CHN Gao Kepan 1 : 0 CHN Zhang Shicai
5 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Wang Bingxiang
6 CHN Liu Huajun 0 : 1 CHN Xu Jianxin
6 CHN Ma Chenzhi 0.5 : 0.5 CHN Hao Tianyi
6 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
6 CHN Huang Junming 1 : 0 CHN Zhang Shichao
6 CHN Shi Hexin 0 : 1 CHN Yang Tingyu
6 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Zhao Yunlong
6 CHN Liu Jinfeng 1 : 0 CHN Zhou Wentao
6 CHN Gao Kepan 0 : 1 CHN Li Yilong
6 CHN Cao Yi 0 : 1 CHN Lyu Yan
6 CHN Zhang Nan 0 : 1 CHN Chen Junwei
6 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Shen Jin
6 CHN Liu Ran 1 : 0 CHN Li Jian
6 CHN Kong Lingsheng 1 : 0 CHN Zhang Shicai

Return to the tournament

Return to Games