11th Taiwan Meijinsen Tournament


Place: Taipei, Chinese Taipei

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2019-11-30 - 2019-12-01

See Games (15)

Players: Chou Huang Yu-Chien, Lin Chiao-Ying, Lin Huang-Yu, Lin Shu-Hsuan, Yu Hung-Yi, Yu Tien-Lung

Information:

time control:60min+30sec/move Fischer System


Return to Tournaments