Koseki Kenshou - Tanno Yoshitaka


36 Aomori Championship
R Rule O Swap Alter
3 Soosyrv-8 i11 - g9
JPN Koseki Kenshou Loss 9min
JPN Tanno Yoshitaka Win 11min
Published by Iio Yoshihiro at 2019-10-21 07:36:52

Return to the tournament

Return to Games