He Xian - Xu Jiaxin


Chinese National Championship 2019, Women Group
R Rule O Swap Alter
6 Yamaguchi d5 - 6,7,15,19
CHN He Xian Win 38min
CHN Xu Jiaxin Loss 44min
Published by Li Yi at 2019-11-02 07:03:45
R Black Result White
1 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Luo Yan
1 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Gong Yixuan
1 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Yu Yaping
1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Xu Jiaxin
1 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Wang Jiayi
1 CHN He Xian 1 : 0 CHN Yu Yajun
1 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Xiao Huifang
1 CHN Wang Zhe 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
1 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing
2 CHN Xiao Huifang 0.5 : 0.5 CHN Wu Zhiqin
2 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
2 CHN He Xian 0 : 1 CHN Liu Xun
2 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Xu Jiaxin
2 CHN Liu Zhao 1 : 0 CHN Gong Yixuan
2 CHN Yu Yaping 0.5 : 0.5 CHN Wang Zhe
3 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
3 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun
3 CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 CHN Wang Yelin
3 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
3 CHN Li Xiaofang 0.5 : 0.5 CHN He Xian
3 CHN Luo Yan 0 : 1 CHN Liu Zhao
3 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Yu Yaping
3 CHN Xu Jiaxin 0.5 : 0.5 CHN Wang Zhe
3 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Wang Jiayi
4 CHN Xiao Huifang 0.5 : 0.5 CHN Huo Jiuxu
4 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
4 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Wang Yelin
4 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Liu Xun
4 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Yu Yaping
4 CHN Luo Yan 0 : 1 CHN He Xian
4 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Wang Zhe
4 CHN Xu Jiaxin 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
4 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Wang Jiayi
5 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
5 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Wang Yelin
5 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Yu Yaping
5 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN He Xian
5 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
5 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Liu Zhao
5 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Xu Jiaxin
5 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Luo Yan
5 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Gong Yixuan
6 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
6 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Wang Yelin
6 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Wang Qingqing
6 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Xiao Huifang
6 CHN He Xian 1 : 0 CHN Xu Jiaxin
6 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Yu Yaping
6 CHN Luo Yan 1 : 0 CHN Wang Zhe
6 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Wang Jiayi
6 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Wang Yelin
7 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
7 CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Xiao Huifang
7 CHN He Xian 0 : 1 CHN Yu Yaping
7 CHN Xu Jiaxin 0.5 : 0.5 CHN Liu Zhao
7 CHN Li Xiaofang 0.5 : 0.5 CHN Wang Zhe
7 CHN Wang Jiayi 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
7 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Gong Yixuan

Return to the tournament

Return to Games