Guo Song - Cao Yi


Tieliang Cup 2019 Renju Tournament
R Rule O Swap Alter
4 LianHuan-5 -
CHN Guo Song Win 17min
CHN Cao Yi Loss 27min
B:12,5; W:34,6
Published by Sun Lijing at 2019-09-06 11:15:26
R Black Result White
1 CHN Cao Dong 0 : 1 CHN Guo Song
1 CHN Guo Xuesong 0 : 1 CHN Yang Yanxi
1 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Hua Guoyu
1 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Huang Junming
1 CHN Li Zhixin 0 : 1 CHN Xu Jianxin
1 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Lyu Yan
1 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Tian Hanfa
1 CHN Wang Shuo 0 : 1 CHN Chen Wei
1 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Wang Miao
1 CHN Wang Hao 0 : 1 CHN Qiu Yunfei
1 CHN Wu Xiaoning 0 : 1 CHN Yang Tingyu
1 CHN Yang Lin 0 : 1 CHN Cao Xueyu
1 CHN Cao Peng 0.5 : 0.5 CHN Yue Shenyi
1 CHN Deng Xinlu 1 : 0 CHN Kong Xiangcheng
1 CHN Cao Yi 1 : 0 CHN Li Yanfei
2 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Yang Yanxi
2 CHN Qiu Yunfei 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
2 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Lyu Yan
2 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Xu Jianxin
2 CHN Deng Xinlu 0 : 1 CHN Hao Tianyi
2 CHN Chen Wei 1 : 0 CHN Cao Yi
2 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
2 CHN Yue Shenyi 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Cao Peng
2 CHN Wang Miao 1 : 0 CHN Guo Xuesong
2 CHN Hua Guoyu 0 : 1 CHN Wang Shuo
2 CHN Wu Xiaoning 0 : 1 CHN Huang Junming
2 CHN Li Zhixin 0 : 1 CHN Wang Hao
2 CHN Tian Hanfa 0 : 1 CHN Yang Lin
3 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Chen Wei
3 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Hao Tianyi
3 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
3 CHN Li Zhixin 0 : 1 CHN Cao Dong
3 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
3 CHN Wang Miao 0 : 1 CHN Yang Tingyu
3 CHN Lyu Yan 1 : 0 CHN Deng Xinlu
3 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Yang Lin
3 CHN Kong Xiangcheng 0 : 1 CHN Huang Junming
3 CHN Yue Shenyi 1 : 0 CHN Cao Yi
3 CHN Cao Peng 1 : 0 CHN Hua Guoyu
3 CHN Guo Xuesong 0 : 1 CHN Wu Xiaoning
3 CHN Tian Hanfa 1 : 0 CHN Wang Hao
4 CHN Ni Zhongxing 0 : 1 CHN Xu Jianxin
4 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Li Yi
4 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Cao Dong
4 CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN Huang Junming
4 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Hao Tianyi
4 CHN Chen Wei 0 : 1 CHN Yang Lin
4 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Yue Shenyi
4 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Tian Hanfa
4 CHN Deng Xinlu 0 : 1 CHN Cao Peng
4 CHN Wang Miao 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
4 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Cao Yi
4 CHN Li Zhixin 1 : 0 CHN Kong Xiangcheng
4 CHN Wu Xiaoning 1 : 0 CHN Wang Hao
4 CHN Hua Guoyu 0 : 1 CHN Guo Xuesong
5 CHN Guo Xuesong 0 : 1 CHN Cao Xueyu
5 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 CHN Xu Jianxin
5 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Yang Tingyu
5 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Wang Shuo
5 CHN Yang Lin 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
5 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Cao Peng
5 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Huang Junming
5 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Li Zhixin 1 : 0 CHN Chen Wei
5 CHN Wu Xiaoning 1 : 0 CHN Guo Song
5 CHN Yue Shenyi 0.5 : 0.5 CHN Wang Miao
5 CHN Deng Xinlu 1 : 0 CHN Tian Hanfa
5 CHN Cao Yi 0 : 1 CHN Kong Xiangcheng
5 CHN Wang Hao 1 : 0 CHN Hua Guoyu
6 CHN Xu Jianxin 1 : 0 CHN Li Yi
6 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Hao Tianyi
6 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Huang Junming
6 CHN Yang Yanxi 0.5 : 0.5 CHN Yang Tingyu
6 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Li Zhixin
6 CHN Wu Xiaoning 0.5 : 0.5 CHN Yang Lin
6 CHN Wang Shuo 1 : 0 CHN Cao Xueyu
6 CHN Lyu Yan 0 : 1 CHN Cao Peng
6 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Chen Wei
6 CHN Cao Yi 0 : 1 CHN Hua Guoyu
6 CHN Yue Shenyi 1 : 0 CHN Kong Xiangcheng

Return to the tournament

Return to Games