Fukada Ren - Kato Hoko


43 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi d5 - j7
JPN Fukada Ren Win 6min
JPN Kato Hoko Loss 5min
Published by Iio Yoshihiro at 2019-08-19 10:04:23

Return to the tournament

Return to Games