Kato Hoko - Kato Daisuke


43 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi i7 -
JPN Kato Hoko Win 9min
JPN Kato Daisuke Loss 17min
Published by Iio Yoshihiro at 2019-08-19 09:35:28

Return to the tournament

Return to Games