Ito Tsunehisa - Kato Hoko


43 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d6 -
JPN Ito Tsunehisa Win 6min
JPN Kato Hoko Loss 4min
Published by Iio Yoshihiro at 2019-08-19 09:29:46

Return to the tournament

Return to Games