Liu Qin - Liu Zhao


Chinese National Open Tournament 2019, Women Group
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi d3 - -
CHN Liu Qin Loss 15min
CHN Liu Zhao Win 42min
Published by Hao Tianyi at 2019-07-21 09:30:31
R Black Result White
1 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Wang Qingqing
1 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Jin Meng
1 CHN Luo Yan 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Liu Jinghan
1 CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Liu Zhao
1 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Xu Lingqin
1 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Dong Chenying
1 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Jin Yichan
1 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Liu Qin
1 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN He Xian
1 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Liu Chang
2 CHN Liu Zhao 1 : 0 CHN Liu Chang
2 CHN He Xian 0 : 1 CHN Xu Lingqin
2 CHN Liu Qin 1 : 0 CHN Liu Jinghan
2 CHN Jin Meng 1 : 0 CHN Li Zhuowen
2 CHN Luo Yan 0 : 1 CHN Jin Yichan
2 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Zheng Yining
2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Shen Lanxin
2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Dong Chenying
2 CHN Wang Qingqing 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
3 CHN He Xian 1 : 0 CHN Liu Jinghan
3 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Liu Chang
3 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Luo Yan
3 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Liu Qin
3 CHN Jin Yichan 1 : 0 CHN Shen Lanxin
3 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Xu Lingqin
3 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Jin Meng
3 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Yu Yajun
3 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Zhao
3 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Liu Xun
3 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
4 CHN Liu Jinghan 0 : 1 CHN Luo Yan
4 CHN Liu Chang 0 : 1 CHN He Xian
4 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Li Zhuowen
4 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Jin Meng
4 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Liu Zhao
4 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Yu Yajun
4 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Liu Qin
4 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
4 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
4 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
4 CHN Jin Yichan 0 : 1 CHN Dong Chenying
5 CHN He Xian 0 : 1 CHN Zheng Yining
5 CHN Liu Chang 0 : 1 CHN Liu Jinghan
5 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Luo Yan
5 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Jin Meng
5 CHN Liu Qin 0 : 1 CHN Liu Zhao
5 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Jin Yichan
5 CHN Xu Lingqin 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
5 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Wang Yelin
5 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
5 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Dong Chenying
5 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Li Xiaoqing
6 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Liu Qin
6 CHN Jin Meng 1 : 0 CHN Liu Chang
6 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Liu Jinghan
6 CHN Jin Yichan 0 : 1 CHN Xu Lingqin
6 CHN He Xian 1 : 0 CHN Luo Yan
6 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
6 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Liu Zhao
6 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Dong Chenying
6 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
6 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun
7 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Wang Yelin
7 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
7 CHN Dong Xiaoli 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
7 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Yu Yajun
7 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Zheng Yining
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN He Xian
7 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Xu Lingqin
7 CHN Liu Zhao 0 : 1 CHN Jin Yichan
7 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Liu Qin
7 CHN Jin Meng 1 : 0 CHN Liu Jinghan
7 CHN Luo Yan 1 : 0 CHN Liu Chang

Return to the tournament

Return to Games