Li Zhuowen - Zhang Yanping


Chinese National Team Championship 2019, Women Group
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi i4 - -
CHN Li Zhuowen Draw 13min
CHN Zhang Yanping Draw 39min
Published by Tao Tao at 2019-05-14 08:15:25
R Black Result White
1 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
1 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Zhu Yao
1 CHN Chen Xing 0 : 1 CHN Jin Yichan
1 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Wang Yelin
1 CHN Yu Yaping 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
1 CHN He Xian 1 : 0 CHN Zhang Yanping
1 CHN Liu Yuxu 0 : 1 CHN Fan Chenjing
1 CHN Li Sixiao 0 : 1 CHN Li Zhuowen
1 CHN Du Xi 0 : 1 CHN Luo Yan
1 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Qiu Qing
1 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Yuan Yuan
1 CHN Xie Jiamei 1 : 0 CHN Zhang Hongmei
1 CHN Huang Lijing 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
1 CHN Zheng Wenxin 1 : 0 CHN Zhao Hui
1 CHN Li Jie 1 : 0 CHN Peng Lulu
1 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Cao Xueyu
1 CHN Chen Yuxin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
1 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Gao Quanchengwei
1 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Liu Xun
2 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Luo Yan
2 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Zheng Yining
2 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Jin Yichan
2 CHN Deng Yanfang 0 : 1 CHN Wang Yelin
2 CHN Xie Jiamei 0 : 1 CHN Yu Yajun
2 CHN Huang Lijing 1 : 0 CHN He Xian
2 CHN Zheng Wenxin 0 : 1 CHN Fan Chenjing
2 CHN Feng Xiaoran 0 : 1 CHN Li Jie
2 CHN Wang Zhe 1 : 0 CHN Li Zhuowen
2 CHN Xiao Huifang 0 : 1 CHN Wang Qingqing
2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Zhu Yao
2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Chen Xing
2 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Du Xi
2 CHN Qiu Qing 0 : 1 CHN Yu Yaping
2 CHN Zhang Yanping 1 : 0 CHN Yuan Yuan
2 CHN Yu Yuanfang 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
2 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Li Sixiao
2 CHN Zhao Hui 1 : 0 CHN Chen Yuxin
2 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Gao Quanchengwei
2 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Cao Xueyu
3 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Luo Yan
3 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Yu Yajun
3 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN He Xian
3 CHN Zheng Wenxin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
3 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
3 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Wang Zhe
3 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Fan Chenjing
3 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Feng Xiaoran
3 CHN Li Zhuowen 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yanping
3 CHN Zhao Hui 1 : 0 CHN Deng Yanfang
3 CHN Peng Lulu 0.5 : 0.5 CHN Xie Jiamei
3 CHN Huang Lijing 1 : 0 CHN Cao Xueyu
3 CHN Zhang Hongmei 1 : 0 CHN Zheng Yining
3 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Jin Yichan
3 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Chen Yuxin
3 CHN Zhu Yao 1 : 0 CHN Gao Quanchengwei
3 CHN Chen Xing 1 : 0 CHN Chen Xin
3 CHN Liu Yuxu 0 : 1 CHN Du Xi
3 CHN Qiu Qing 0 : 1 CHN Yu Yuanfang
3 CHN Li Sixiao 1 : 0 CHN Yuan Yuan
4 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Wang Yelin
4 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Yu Yajun
4 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN He Xian
4 CHN Zheng Wenxin 1 : 0 CHN Li Xiaofang
4 CHN Li Jie 1 : 0 CHN Yu Yaping
4 CHN Zhang Yanping 0 : 1 CHN Wang Zhe
4 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
4 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
4 CHN Deng Yanfang 1 : 0 CHN Liu Yuxu
4 CHN Xie Jiamei 1 : 0 CHN Yu Yuanfang
4 CHN Huang Lijing 1 : 0 CHN Li Sixiao
4 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Zhao Hui
4 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Peng Lulu
4 CHN Jin Yichan 1 : 0 CHN Cao Xueyu
4 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Fan Chenjing
4 CHN Zhu Yao 1 : 0 CHN Feng Xiaoran
4 CHN Li Zhuowen 0 : 1 CHN Chen Xing
4 CHN Du Xi 0 : 1 CHN Chen Yuxin
4 CHN Qiu Qing 0 : 1 CHN Gao Quanchengwei
4 CHN Yuan Yuan 1 : 0 CHN Chen Xin
5 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Zhang Hongmei
5 CHN Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
5 CHN Zheng Wenxin 0 : 1 CHN Wang Yelin
5 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Yu Yajun
5 CHN He Xian 0 : 1 CHN Wang Zhe
5 CHN Deng Yanfang 0 : 1 CHN Xiao Huifang
5 CHN Xie Jiamei 0 : 1 CHN Zhu Yao
5 CHN Huang Lijing 0 : 1 CHN Chen Xing
5 CHN Luo Yan 0 : 1 CHN Li Xiaofang
5 CHN Shen Lanxin 0 : 1 CHN Yu Yaping
5 CHN Zhang Yanping 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
5 CHN Fan Chenjing 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
5 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Feng Xiaoran
5 CHN Li Zhuowen 1 : 0 CHN Jin Yichan
5 CHN Zhao Hui 1 : 0 CHN Du Xi
5 CHN Peng Lulu 1 : 0 CHN Qiu Qing
5 CHN Cao Xueyu 1 : 0 CHN Yuan Yuan
5 CHN Chen Yuxin 1 : 0 CHN Liu Yuxu
5 CHN Gao Quanchengwei 0 : 1 CHN Yu Yuanfang
5 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Li Sixiao
6 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Wang Qingqing
6 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
6 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Zhang Yanping
6 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Yu Yajun
6 CHN He Xian 0 : 1 CHN Jin Yichan
6 CHN Zheng Wenxin 1 : 0 CHN Xiao Huifang
6 CHN Zhu Yao 0 : 1 CHN Li Jie
6 CHN Chen Xing 1 : 0 CHN Wang Zhe
6 CHN Peng Lulu 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
6 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Dong Xiaoli
6 CHN Du Xi 0 : 1 CHN Deng Yanfang
6 CHN Qiu Qing 0 : 1 CHN Xie Jiamei
6 CHN Yuan Yuan 0 : 1 CHN Huang Lijing
6 CHN Luo Yan 1 : 0 CHN Liu Yuxu
6 CHN Shen Lanxin 1 : 0 CHN Yu Yuanfang
6 CHN Li Sixiao 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
6 CHN Fan Chenjing 1 : 0 CHN Chen Yuxin
6 CHN Gao Quanchengwei 0 : 1 CHN Feng Xiaoran
6 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Li Zhuowen
7 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing
7 CHN Zheng Yining 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
7 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Jin Yichan
7 CHN Zheng Wenxin 1 : 0 CHN Deng Yanfang
7 CHN Xie Jiamei 0 : 1 CHN Li Jie
7 CHN Huang Lijing 0 : 1 CHN Wang Zhe
7 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhao Hui
7 CHN Peng Lulu 0 : 1 CHN Yu Yajun
7 CHN He Xian 1 : 0 CHN Cao Xueyu
7 CHN Xiao Huifang 1 : 0 CHN Liu Yuxu
7 CHN Yu Yuanfang 0 : 1 CHN Zhu Yao
7 CHN Chen Xing 1 : 0 CHN Li Sixiao
7 CHN Luo Yan 1 : 0 CHN Fan Chenjing
7 CHN Feng Xiaoran 0 : 1 CHN Shen Lanxin
7 CHN Li Xiaofang 1 : 0 CHN Chen Yuxin
7 CHN Yu Yaping 1 : 0 CHN Gao Quanchengwei
7 CHN Zhang Yanping 1 : 0 CHN Chen Xin
7 CHN Qiu Qing 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
7 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Yuan Yuan

Return to the tournament

Return to Games