Kato Hoko - Ito Kenryo


43 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d10 - 8
JPN Kato Hoko Win
JPN Ito Kenryo Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2019-02-17 03:03:55

Return to the tournament

Return to Games