Ito Kenryo - Kato Hoko


43 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d1 - 6
JPN Ito Kenryo Win
JPN Kato Hoko Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2019-02-17 02:11:39

Return to the tournament

Return to Games