Zhang Shuhao - Xu Jiaqi


Chinese National Championship 2019, Men Group
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d7 + 5,8,9
CHN Zhang Shuhao Loss 44min
CHN Xu Jiaqi Win 39min
Published by Li Yi at 2019-11-15 18:08:58
R Black Result White
1 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
1 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
1 CHN Zhao Chengzhi 0 : 1 CHN Huang Daxing
1 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
1 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN He Shirui
1 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Zhu Kai
1 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Huang Yufeng
1 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Cao Shuang
1 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Li Yi
1 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Jiao Zhengrui
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Chen Jie
1 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Li Shuo
1 CHN Li Jiajun 0 : 1 CHN Chen Jing
1 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
1 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Gao Cong
1 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
1 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Chen Kaidi
1 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Huang Shengming
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
1 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Xu Yepeng
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
2 CHN Xu Yepeng 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Zhao Chengzhi 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
2 CHN Li Jiajun 1 : 0 CHN Zhang Shuhao
2 CHN Han Ningyuan 0 : 1 CHN Chen Hongquan
2 CHN Chen Kaidi 0.5 : 0.5 CHN Cao Shuang
2 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Chen Jie
2 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Zhou Zijian
2 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Li Shuo
2 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
2 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Zhang Weichao
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Zhu Kai
2 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
2 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Zhan Liyang
2 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
2 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Huang Liqin
2 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Hu Long
2 CHN Huang Daxing 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
2 CHN Gao Cong 0 : 1 CHN Liu Yang
2 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
3 CHN Han Ningyuan 1 : 0 CHN Zhao Chengzhi
3 CHN Zhang Shuhao 1 : 0 CHN Chen Jie
3 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Yin Haoxuan
3 CHN Zhou Zijian 0.5 : 0.5 CHN Xu Yepeng
3 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Cao Shuang
3 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Chen Kaidi
3 CHN Li Jiajun 1 : 0 CHN Zhang Weichao
3 CHN Gao Cong 1 : 0 CHN Chen Hongquan
3 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Huang Daxing
3 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Jiao Zhengrui
3 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Zhan Liyang
3 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Zhu Kai
3 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
3 CHN Li Shuo 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
3 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Chen Xin
3 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Lan Zhiren
3 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
3 CHN Cao Dong 0.5 : 0.5 CHN Li Yi
3 CHN Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 CHN Lu Hai
3 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Ni Zhongxing 0 : 1 CHN Huang Liqin
3 CHN Xu Jiaqi 0 : 1 CHN Huang Shengming
4 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Chen Jie
4 CHN Chen Kaidi 1 : 0 CHN Xu Yepeng
4 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Cao Shuang
4 CHN Li Shuo 1 : 0 CHN Zhao Chengzhi
4 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
4 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
4 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Chen Hongquan
4 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Jin Hongli
4 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Mei Fan
4 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
4 CHN Jiao Zhengrui 1 : 0 CHN Zhan Liyang
4 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Lu Hai
4 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
4 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Liu Yang
4 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Li Yi
4 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
4 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Huang Liqin
4 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Cao Dong
4 CHN Gao Cong 0 : 1 CHN Huang Shengming
4 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Li Jiajun
5 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Li Shuo
5 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Xu Yepeng
5 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Jin Hongli
5 CHN Zhao Chengzhi 1 : 0 CHN Yin Haoxuan
5 CHN Han Ningyuan 1 : 0 CHN Zhang Shuhao
5 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Chen Jie
5 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Chen Kaidi
5 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Yin Licheng
5 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Zhang Weichao
5 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
5 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Gao Cong
5 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Chen Jing
5 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 CHN Li Jiajun 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 CHN Jiao Zhengrui 0 : 1 CHN Huang Shengming
5 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
5 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Huang Liqin
5 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Lan Zhiren
5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
6 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Chen Kaidi
6 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Li Shuo
6 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Lin Yizhong
6 CHN Zhang Weichao 0 : 1 CHN Chen Jie
6 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Chen Hongquan
6 CHN Xu Jiaqi 1 : 0 CHN Jin Hongli
6 CHN Zhao Chengzhi 1 : 0 CHN Cao Shuang
6 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN Zhou Yang
6 CHN Yin Haoxuan 0 : 1 CHN Han Ningyuan
6 CHN Li Jiajun 0 : 1 CHN Lu Hai
6 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
6 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Chen Xin
6 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
6 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Zhu Kai
6 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Cao Dong
6 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Huang Shengming
6 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Li Yi
6 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Hu Long
6 CHN Jiao Zhengrui 0 : 1 CHN Liu Yang
6 CHN Gao Cong 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Zhao Chengzhi
7 CHN Cao Shuang 1 : 0 CHN Xu Yepeng
7 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN Zhan Liyang
7 CHN Chen Hongquan 0 : 1 CHN Li Shuo
7 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Han Ningyuan
7 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Zhou Yang
7 CHN Li Jiajun 1 : 0 CHN Chen Kaidi
7 CHN Zhong Yuyang 0.5 : 0.5 CHN Xu Jiaqi
7 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Chen Jie
7 CHN Gao Cong 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
7 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN He Shirui
7 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN Jiao Zhengrui
7 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Yin Licheng
7 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
7 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
7 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Zhu Kai
7 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
7 CHN Cao Dong 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
7 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
7 CHN Zhou Zijian 0 : 1 CHN Yin Haoxuan

Return to the tournament

Return to Games