Yang Yuxin - Pang Lei


Chinese National Open 2019, Men Group
R Rule O Swap Alter
6 Yamaguchi d3 + -
CHN Yang Yuxin Loss 32min
CHN Pang Lei Win 45min
Published by Hao Tianyi at 2019-07-22 17:08:07
R Black Result White
1 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
1 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Yuan Jian
1 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Lan Zhiren
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Pang Lei
1 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
1 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Yang Yuxin
1 CHN Zhang Weichao 0 : 1 CHN Qian Kun
1 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Yin Licheng
1 CHN Fan Jiahao 0 : 1 CHN Li Yi
1 CHN Xia Sheng 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Jiang Lin 1 : 0 CHN Lu Hai
1 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Wu Di
1 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Chen Jie
1 CHN Xu Fangchao 0 : 1 CHN Gu Jichun
1 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Fu Liang
1 CHN Zhang Shuhao 1 : 0 CHN Zhan Liyang
1 CHN Tang Shiqi 1 : 0 CHN Zhang Yandi
1 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Mei Zhengyang
1 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Wang Haibo
2 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN He Qifa
2 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Huang Liqin
2 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Zhang Yifeng
2 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Gu Jichun
2 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
2 CHN Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 CHN Hu Long
2 CHN Wang Qian 0 : 1 CHN Xue Wenxi
2 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Qian Kun
2 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Yin Licheng
2 CHN Tang Shiqi 0 : 1 CHN Li Yi
2 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Chen Xin
2 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Lu Hai
2 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN Zhang Weichao
2 CHN Zhang Yandi 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
2 CHN Mei Zhengyang 0 : 1 CHN Fan Jiahao
2 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
2 CHN Yuan Jian 0 : 1 CHN Chen Jie
2 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Xu Fangchao
2 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Xia Sheng
2 CHN Wang Haibo 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
2 CHN Pang Lei 0 : 1 CHN He Shirui
3 CHN Pang Lei 0 : 1 CHN Xu Fangchao
3 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
3 CHN Qian Kun 0 : 1 CHN Huang Liqin
3 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
3 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Li Yi
3 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN He Qifa
3 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Hu Long
3 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Wu Di
3 CHN Fan Jiahao 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
3 CHN Gu Jichun 0 : 1 CHN Xia Sheng
3 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Jiang Lin
3 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Chen Jie
3 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
3 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Lin Yizhong
3 CHN Tang Shiqi 1 : 0 CHN Wang Qian
3 CHN Zhang Yandi 0.5 : 0.5 CHN Wang Haibo
3 CHN Mei Zhengyang 0 : 1 CHN Yang Yuxin
3 CHN Xue Chengcheng 1 : 0 CHN Zhang Weichao
3 CHN Yuan Jian 0 : 1 CHN Chen Tianle
4 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
4 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
4 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Xue Wenxi
4 CHN Xu Jiaqi 0.5 : 0.5 CHN Qian Kun
4 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN He Qifa
4 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Xia Sheng
4 CHN Wu Di 0.5 : 0.5 CHN Chen Jie
4 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Tang Shiqi
4 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Fu Liang
4 CHN Wang Haibo 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
4 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Gu Jichun
4 CHN Fan Jiahao 0.5 : 0.5 CHN Zhan Liyang
4 CHN Xue Chengcheng 0.5 : 0.5 CHN Jiang Lin
4 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Chen Tianle
4 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Xu Fangchao
4 CHN He Shirui 1 : 0 CHN Wang Qian
4 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
4 CHN Zhang Yandi 1 : 0 CHN Mei Zhengyang
4 CHN Yuan Jian 0 : 1 CHN Zhang Weichao
5 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
5 CHN Lu Hai 0 : 1 CHN Lan Zhiren
5 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Yin Licheng
5 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN He Qifa
5 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Wu Di
5 CHN Xu Jiaqi 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Qian Kun 0.5 : 0.5 CHN Hu Long
5 CHN Chen Jie 1 : 0 CHN Fu Liang
5 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Xue Wenxi
5 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Lin Yizhong
5 CHN Xu Fangchao 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
5 CHN Xia Sheng 1 : 0 CHN Tang Shiqi
5 CHN Jiang Lin 0.5 : 0.5 CHN Zhan Liyang
5 CHN Fan Jiahao 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yandi
5 CHN Xue Chengcheng 0.5 : 0.5 CHN Wang Haibo
5 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Gu Jichun
5 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Pang Lei
5 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Zhang Weichao
5 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Mei Zhengyang
6 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
6 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Li Yi
6 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
6 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Huang Liqin
6 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Chen Jie
6 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Qian Kun
6 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Hu Long
6 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
6 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Lu Hai
6 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
6 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Xia Sheng
6 CHN Fan Jiahao 0 : 1 CHN Gu Jichun
6 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Fu Liang
6 CHN Zhang Yandi 1 : 0 CHN Jiang Lin
6 CHN Xue Chengcheng 1 : 0 CHN He Shirui
6 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Tang Shiqi
6 CHN Wang Qian 1 : 0 CHN Xu Fangchao
6 CHN Yuan Jian 0 : 1 CHN Wang Haibo
6 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN Mei Zhengyang
6 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Pang Lei
7 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
7 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Lan Zhiren
7 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Lin Yizhong
7 CHN Xia Sheng 1 : 0 CHN Qian Kun
7 CHN Huang Jianguang 0 : 1 CHN Hu Long
7 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
7 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Xu Jiaqi
7 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Zhang Yandi
7 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Lu Hai
7 CHN Wang Haibo 1 : 0 CHN Fu Liang
7 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN Xu Fangchao
7 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Tang Shiqi
7 CHN Mei Zhengyang 1 : 0 CHN Yuan Jian

Return to the tournament

Return to Games