Chen Lejian - Zong Yicheng


Chinese National Team Championship 2019, Men Group
R Rule O Swap Alter
6 Yamaguchi d1 + f6,g8,i7,i8
CHN Chen Lejian Loss 46min
CHN Zong Yicheng Win 25min
Published by Tao Tao at 2019-05-12 23:29:08
R Black Result White
1 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Xie Weixiang
1 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Fan Xingcen
1 CHN Zhang Shuhao 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
1 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Chen Tianle
1 CHN Liu Yicheng 0 : 1 CHN Qi Guan
1 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Huang Liqin
1 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Sun Jinxue
1 CHN Zheng Haijie 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Lu Hai
1 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Hu Guanzhao
1 CHN Yang Tingyu 0 : 1 CHN Huang Shengming
1 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Huang Jianwen
1 CHN Liu Xin 0 : 1 CHN Liang Zhaohui
1 CHN Chen Zongchuan 1 : 0 CHN Wan Maili
1 CHN Ni Zhongxing 0.5 : 0.5 CHN Yao Zepeng
1 CHN Chen Sizheng 1 : 0 CHN Wang Qichao
1 CHN Cai Dinghui 1 : 0 CHN Hao Tianyi
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Li Chenwen
1 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Chen Yifan
1 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Huang Jingqin
1 CHN Chen Junyu 0 : 1 CHN Li Zeming
1 CHN Liu Yide 0 : 1 CHN Chen Chuhao
1 CHN Shen Rongkai 0 : 1 CHN Chen Lejian
1 CHN Liao Zhenhuan 1 : 0 CHN Chen Qimin
1 CHN Liao Xinyu 1 : 0 CHN Ma Jianchong
1 CHN Pan Weiqi 0 : 1 CHN Chen Jinghui
1 CHN Wu Xingchi 1 : 0 CHN Fu Liang
1 CHN Wang Weishi 1 : 0 CHN Wu Bo
1 CHN Zong Yicheng 0 : 1 CHN Wu Baogang
1 CHN Huang Jianguang 0.5 : 0.5 CHN Liu Yang
1 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
1 CHN Xia Sheng 0 : 1 CHN Lan Zhiren
2 CHN Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
2 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Liang Zhaohui
2 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Lu Hai
2 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Chen Jing
2 CHN Chen Zongchuan 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yao Zepeng
2 CHN Chen Sizheng 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
2 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Cai Dinghui
2 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Li Zeming
2 CHN Wang Weishi 1 : 0 CHN Chen Chuhao
2 CHN Wu Baogang 1 : 0 CHN Shen Rongkai
2 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Mei Fan
2 CHN Chen Xin 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Qi Guan
2 CHN Liao Zhenhuan 1 : 0 CHN Liu Yang
2 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Liao Xinyu
2 CHN Chen Jinghui 0 : 1 CHN Lan Zhiren
2 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
2 CHN Chen Tianle 0.5 : 0.5 CHN Zhang Wenbo
2 CHN Liu Yicheng 0 : 1 CHN Xia Sheng
2 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN Chen Qimin
2 CHN Sun Jinxue 1 : 0 CHN Ma Jianchong
2 CHN Zheng Haijie 1 : 0 CHN Pan Weiqi
2 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Hu Guanzhao
2 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Fan Xingcen
2 CHN Huang Jianwen 0 : 1 CHN Li Chenwen
2 CHN Chen Yifan 0 : 1 CHN Liu Xin
2 CHN Huang Jingqin 1 : 0 CHN Wan Maili
2 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Chen Junyu
2 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Liu Yide
2 CHN Chen Lejian 0 : 1 CHN Hao Tianyi
3 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Fu Liang
3 CHN Wang Weishi 0.5 : 0.5 CHN Ge Lingfeng
3 CHN Huang Yufeng 1 : 0 CHN Wu Baogang
3 CHN Liao Zhenhuan 0 : 1 CHN Lu Hai
3 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Liao Xinyu
3 CHN Chen Jinghui 0 : 1 CHN Huang Shengming
3 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Mei Fan
3 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Cao Dong
3 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhang Shuhao
3 CHN Chen Xin 0.5 : 0.5 CHN Zhang Wenbo
3 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Xia Sheng
3 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Huang Liqin
3 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Hu Guanzhao
3 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN He Qifa
3 CHN Li Chenwen 0 : 1 CHN Zhan Liyang
3 CHN Sun Jinxue 1 : 0 CHN Chen Yifan
3 CHN Huang Jingqin 0 : 1 CHN Zheng Haijie
3 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Lin Yizhong
3 CHN Liang Zhaohui 0 : 1 CHN Wang Qichao
3 CHN Chen Zongchuan 0 : 1 CHN Hao Tianyi
3 CHN Yao Zepeng 1 : 0 CHN Wu Xingchi
3 CHN Chen Sizheng 0.5 : 0.5 CHN Wu Bo
3 CHN Cai Dinghui 1 : 0 CHN Zong Yicheng
3 CHN Li Zeming 0 : 1 CHN Liu Yang
3 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Chen Chuhao
3 CHN Shen Rongkai 0 : 1 CHN Lan Zhiren
3 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Chen Qimin
3 CHN Chen Tianle 1 : 0 CHN Ma Jianchong
3 CHN Liu Yicheng 1 : 0 CHN Pan Weiqi
3 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Chen Junyu
3 CHN Liu Yide 0 : 1 CHN Xie Weixiang
3 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Chen Lejian
4 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Lu Hai
4 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Wu Di
4 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
4 CHN Chen Chuhao 0 : 1 CHN Hu Guanzhao
4 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Fan Xingcen
4 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Yao Zepeng
4 CHN Chen Sizheng 0 : 1 CHN Zhu Kai
4 CHN Cai Dinghui 0 : 1 CHN He Qifa
4 CHN Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Wang Qichao
4 CHN Hao Tianyi 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Huang Jianguang 1 : 0 CHN Zhan Liyang
4 CHN Sun Jinxue 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
4 CHN Zheng Haijie 0 : 1 CHN Xia Sheng
4 CHN Fu Liang 1 : 0 CHN Mei Fan
4 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Wang Weishi
4 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Wu Baogang
4 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Liao Zhenhuan
4 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Liao Xinyu
4 CHN Chen Jinghui 0 : 1 CHN Qi Guan
4 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
4 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
4 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Huang Jianwen
4 CHN Chen Tianle 1 : 0 CHN Liu Xin
4 CHN Liu Yicheng 1 : 0 CHN Wan Maili
4 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Shen Rongkai
4 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Wu Xingchi
4 CHN Wu Bo 0 : 1 CHN Liang Zhaohui
4 CHN Chen Zongchuan 1 : 0 CHN Zong Yicheng
4 CHN Li Chenwen 1 : 0 CHN Chen Junyu
4 CHN Chen Yifan 1 : 0 CHN Liu Yide
4 CHN Huang Jingqin 1 : 0 CHN Chen Lejian
5 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Lu Hai
5 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN He Qifa
5 CHN Zhu Kai 0 : 1 CHN Wu Di
5 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
5 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Qi Guan
5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Huang Jianguang
5 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Xia Sheng 1 : 0 CHN Yin Licheng
5 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
5 CHN Chen Tianle 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
5 CHN Liu Yicheng 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Sun Jinxue
5 CHN Zheng Haijie 0 : 1 CHN Hao Tianyi
5 CHN Li Chenwen 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
5 CHN Hu Guanzhao 1 : 0 CHN Chen Yifan
5 CHN Yang Tingyu 1 : 0 CHN Huang Jingqin
5 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Fu Liang
5 CHN Wang Weishi 1 : 0 CHN Liang Zhaohui
5 CHN Chen Zongchuan 0 : 1 CHN Wu Baogang
5 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Yao Zepeng
5 CHN Chen Sizheng 0 : 1 CHN Xie Weixiang
5 CHN Cai Dinghui 0 : 1 CHN Fan Xingcen
5 CHN Huang Jianwen 0 : 1 CHN Liao Zhenhuan
5 CHN Liao Xinyu 1 : 0 CHN Liu Xin
5 CHN Wan Maili 0 : 1 CHN Chen Jinghui
5 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Chen Qimin
5 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Ma Jianchong
5 CHN Wu Xingchi 1 : 0 CHN Li Zeming
5 CHN Wu Bo 1 : 0 CHN Chen Chuhao
5 CHN Shen Rongkai 1 : 0 CHN Zong Yicheng
6 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
6 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
6 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
6 CHN Huang Yufeng 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
6 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Lu Hai
6 CHN Cao Dong 0 : 1 CHN Wu Di
6 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Hu Guanzhao 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Yang Tingyu
6 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Fu Liang
6 CHN Wang Weishi 0 : 1 CHN Wang Qichao
6 CHN Hao Tianyi 1 : 0 CHN Wu Baogang
6 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Zhang Shuhao
6 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Xie Weixiang
6 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Fan Xingcen
6 CHN Liao Zhenhuan 0.5 : 0.5 CHN Huang Jianguang
6 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Liao Xinyu
6 CHN Chen Jinghui 0 : 1 CHN Xia Sheng
6 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Lin Yizhong
6 CHN Ma Hongzhou 0.5 : 0.5 CHN Liang Zhaohui
6 CHN Chen Zongchuan 0 : 1 CHN Lan Zhiren
6 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Li Chenwen
6 CHN Chen Tianle 1 : 0 CHN Chen Yifan
6 CHN Huang Jingqin 0 : 1 CHN Liu Yicheng
6 CHN Yao Zepeng 0.5 : 0.5 CHN Zhan Liyang
6 CHN Sun Jinxue 0.5 : 0.5 CHN Chen Sizheng
6 CHN Zheng Haijie 1 : 0 CHN Cai Dinghui
6 CHN Wu Xingchi 1 : 0 CHN Chen Junyu
6 CHN Liu Yide 0 : 1 CHN Wu Bo
6 CHN Chen Lejian 0 : 1 CHN Zong Yicheng
6 CHN Huang Jianwen 1 : 0 CHN Chen Qimin
6 CHN Ma Jianchong 0 : 1 CHN Liu Xin
6 CHN Pan Weiqi 0 : 1 CHN Wan Maili
7 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
7 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Huang Shengming
7 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
7 CHN Wang Qichao 1 : 0 CHN Zhu Kai
7 CHN Hao Tianyi 0 : 1 CHN He Qifa
7 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
7 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Chen Jing
7 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Mei Fan
7 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Xie Weixiang
7 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Fan Xingcen
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Huang Jianguang
7 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
7 CHN Huang Yufeng 0 : 1 CHN Xia Sheng
7 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Liu Yang
7 CHN Zhong Yuyang 0 : 1 CHN Liao Zhenhuan
7 CHN Chen Tianle 0.5 : 0.5 CHN Liao Xinyu
7 CHN Liu Yicheng 0.5 : 0.5 CHN Chen Jinghui
7 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Wu Xingchi
7 CHN Wu Bo 0.5 : 0.5 CHN Hu Guanzhao
7 CHN Zong Yicheng 0 : 1 CHN Yang Tingyu
7 CHN Fu Liang 0 : 1 CHN Yao Zepeng
7 CHN Wang Weishi 0 : 1 CHN Chen Sizheng
7 CHN Cai Dinghui 0 : 1 CHN Wu Baogang
7 CHN Zheng Haijie 1 : 0 CHN Shen Rongkai
7 CHN Chen Qimin 0 : 1 CHN Lin Yizhong
7 CHN Ma Jianchong 0 : 1 CHN Liang Zhaohui
7 CHN Huang Jianwen 1 : 0 CHN Chen Junyu
7 CHN Liu Xin 1 : 0 CHN Liu Yide
7 CHN Wan Maili 0 : 1 CHN Chen Lejian

Return to the tournament

Return to Games