Zhong Yuyang - Zhang Wenbo


Chinese National Championship 2018, Men Group
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d3 + -
CHN Zhong Yuyang Win 15min
CHN Zhang Wenbo Loss 24min
Published by Tao Tao at 2018-10-09 08:00:17
R Black Result White
1 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Chen Jing
1 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 MAC Wai Chan Keong
1 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Wang Dong
1 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Xu Yepeng
1 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
1 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
1 CHN Wang Zihao 0 : 1 CHN Qi Guan
1 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zhang Yuxiao
1 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Lin Yue
1 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN He Qifa
1 CHN Zhang Weichao 0 : 1 CHN Liu Yang
1 CHN He Shirui 0.5 : 0.5 CHN Zhu Xiangyu
1 CHN Huang Guangyuan 0 : 1 CHN Yang Yanxi
1 CHN Yin Licheng 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
1 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yang Yuxin
1 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Lan Zhiren
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Hu Guanzhao
1 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Zhao Yan
1 CHN Hu Long 1 : 0 CHN Gu Wei
1 CHN Jiang Lin 0.5 : 0.5 CHN Liu Jingliang
1 CHN Zhang Wenbo 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Chen Jing
2 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Ni Zhongxing
2 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
2 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
2 CHN Xu Yepeng 1 : 0 CHN Huang Guangyuan
2 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Mao Weiming
2 CHN Zhu Xiangyu 0 : 1 CHN Liu Jingliang
2 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Qian Kun
2 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Yang Yuxin
2 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Zhang Yuxiao
2 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Hu Guanzhao
2 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Hu Long
2 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Zhan Liyang
2 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Yang Yanxi
2 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Qi Guan
2 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Lin Yue
2 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
2 CHN Jiang Lin 0.5 : 0.5 CHN He Shirui
2 CHN Zhang Weichao 0 : 1 CHN Zhang Shuhao
2 CHN Wang Zihao 1 : 0 CHN Wang Dong
3 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Xu Yepeng
3 CHN Wang Dong 1 : 0 CHN Huang Guangyuan
3 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Hu Long
3 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Zhao Yan
3 CHN Zhang Yuxiao 0 : 1 CHN Xue Chengcheng
3 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Chen Xin
3 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Qian Kun
3 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Cao Dong 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Lan Zhiren 0.5 : 0.5 MAC Wai Chan Keong
3 CHN Wang Zihao 0.5 : 0.5 CHN Zhan Liyang
3 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
3 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Huang Shengming
3 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Zhang Wenbo
3 CHN Ni Zhongxing 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
3 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Gu Wei
3 CHN Lin Yue 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
3 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
3 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN He Qifa
3 CHN Zhang Weichao 0 : 1 CHN Hu Guanzhao
3 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Qi Guan
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Xue Wenxi
3 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Liu Jingliang
4 CHN Huang Shengming 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
4 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Zhang Shuhao 0.5 : 0.5 CHN Chen Tianle
4 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Chen Jing
4 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Mei Fan
4 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Gu Wei
4 CHN Jin Hongli 0.5 : 0.5 CHN Xu Yepeng
4 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Xue Wenxi
4 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Cao Dong
4 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Wang Zihao
4 CHN Liu Jingliang 0.5 : 0.5 CHN Lin Yue
4 CHN Zhan Liyang 1 : 0 CHN He Shirui
4 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
4 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Hu Long
4 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zhao Yan
4 CHN Zhu Xiangyu 1 : 0 CHN Huang Guangyuan
4 CHN Jiang Lin 0 : 1 CHN Hu Guanzhao
4 CHN Wang Dong 0 : 1 CHN Mao Weiming
4 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Yin Licheng
4 CHN Zhong Yuyang 1 : 0 CHN Zhang Wenbo
4 CHN Zhang Weichao 1 : 0 CHN Yang Yuxin
5 CHN Lin Yue 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
5 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Huang Guangyuan
5 CHN Jiang Lin 1 : 0 CHN Zhang Yuxiao
5 CHN He Shirui 0 : 1 CHN Hu Long
5 CHN Zhang Shuhao 0 : 1 CHN Wang Dong
5 CHN Jin Hongli 1 : 0 CHN Zhu Xiangyu
5 CHN Wang Zihao 0.5 : 0.5 CHN Xu Yepeng
5 CHN Chen Tianle 0 : 1 CHN Gu Wei
5 CHN Zhao Yan 0.5 : 0.5 CHN Liu Jingliang
5 CHN Hu Guanzhao 1 : 0 CHN Chen Jing
5 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
5 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Xue Chengcheng
5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Huang Shengming
5 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN He Qifa
5 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
5 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Mao Weiming
5 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Qian Kun
5 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Ni Zhongxing
5 CHN Huang Liqin 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
5 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
5 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Zhao Yan 0 : 1 CHN Jin Hongli
6 CHN Zhang Yuxiao 0 : 1 CHN He Shirui
6 CHN Zhu Xiangyu 0.5 : 0.5 CHN Zhang Shuhao
6 CHN Jiang Lin 1 : 0 CHN Chen Tianle
6 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Zhang Weichao
6 CHN Xu Yepeng 1 : 0 CHN Zhong Yuyang
6 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN Wang Zihao
6 CHN Hu Long 0 : 1 CHN Chen Jing
6 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Wang Dong
6 CHN Xue Chengcheng 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
6 CHN Lan Zhiren 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
6 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Liu Jingliang
6 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Hu Guanzhao
6 CHN Lin Yue 0 : 1 CHN Yin Licheng
6 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Qian Kun
6 MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Huang Shengming
6 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Xue Wenxi
6 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
6 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Mei Fan
6 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Cao Dong
6 CHN Ni Zhongxing 0 : 1 CHN Gu Wei
7 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Zhong Yuyang
7 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Jiang Lin
7 CHN Zhao Yan 0.5 : 0.5 CHN Xu Yepeng
7 CHN Zhu Xiangyu 1 : 0 CHN Chen Tianle
7 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Wang Dong
7 CHN Zhang Shuhao 0.5 : 0.5 CHN He Shirui
7 CHN Hu Long 0.5 : 0.5 CHN Wang Zihao
7 CHN Yang Yuxin 0 : 1 CHN Mao Weiming
7 CHN Ni Zhongxing 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
7 CHN Zhang Wenbo 1 : 0 CHN He Qifa
7 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Yin Licheng
7 CHN Lin Yue 0 : 1 CHN Qian Kun
7 CHN Xue Chengcheng 0 : 1 CHN Lan Zhiren
7 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Zhang Weichao
7 CHN Huang Shengming 1 : 0 CHN Jin Hongli
7 CHN Liu Jingliang 0 : 1 CHN Gu Wei
7 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Hu Guanzhao
7 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Huang Liqin
7 MAC Wai Chan Keong 0.5 : 0.5 CHN Jiang Qiwen
7 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
7 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Cao Dong
7 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Liu Yang
7 CHN Zhang Yuxiao 1 : 0 CHN Huang Guangyuan

Return to the tournament

Return to Games