Volga regional tournament - 92


Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1992-09-28 - 1992-10-03

See Games (89)

Players:

LAT Latvia: Rihards Bankovs, Raimonds Dreimanis, Gatis Gurckis
RUS Russian Renju Association: Victor Alexandrov, Victor Barykin, Andrey Eluferyev, Oleg Fedorkin, Vladimir Filinov, Viktor Golosov, Artur Gorshenkov, Sergey Gruzin, Dmitry Ilyin, Victor Ilyin, Dmitri Kabanov, Alexander Karnaukh, Alexander Klimashin, Evgeny Kuznetsov, Vitaly Lunkin, Sergey Maslyaev, Sergey Melnikov, Irina Metreveli, Sergey Mirkin, Evgeny Nikolajev, Sergey Olyunin, Svetlana Pustovalova, Alexander Radzevelyuk, Vitaly Reibandt, Vitaly Rodikov, Alexander Rusakov, Alexey Skuridin, Yuriy Taiblin, Mikhail Tsaryov, Viktor Tsaryov, Alexey Vinogradov, Sergey Volkov, Andrey Zharinov
UKR Ukraine: Nikolay Ponomarenko, Mikhail Tregubov

Information:

48 Players. Swiss system, 11 rounds.

1. Ilyin Dmitry (Yelets) - 9,5 points;
2. Barykin Victor (Volgograd) - 8,5;
3. Ponomarenko Nikolay (Kharkiv) - 8;
4. Alexandrov Victor (S-Petersburg) - 8;
5. Tregubov Mikhail (Kharkiv) - 7,5;
6. Gurtskis Gatis (Riga) - 7,5;
7. Maslyaev Sergey (Moscow) - 7,5;
8. Filinov Vladimir (Nizhny Novgorod) - 7;
9. Kabanov Dmitry (Zhigulyovsk) - 7;
10. Metrevely Irina (Podjuga) - 6,5;
11. Skuridin Alexey (Nizhny Novgorod) - 6,5;
12. Fodorkin Oleg (Moscow) - 6,5;
13. Golosov Victor (Moscow) - 6,5;
14. Ilyin Victor (Yelets) - 6,5;
15. Lunkin Vitaly (Moscow) - 6,5...


Return to Tournaments