Wu Xiaoning - Zhong Baogui


Chinese National Team Championship 2018
R Rule O Swap Alter
6 Yamaguchi d5 - 39,42,g11,i10
CHN Wu Xiaoning Loss 42min
CHN Zhong Baogui Win 8min
Published by Hao Tianyi at 2018-04-21 18:19:30
R Black Result White
1 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Zhu Tianyi
1 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Wu Xiaoning
1 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Shi Xiaolin
1 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Zha Yintao
1 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Yao Yujie
1 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
1 CHN Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 CHN Qian Kun
1 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN Gu Wei
1 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Gu Jichun
1 CHN Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
1 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Xu Jianxin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Xue Wenxi
1 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Zhong Baogui
1 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Zhan Liyang
2 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Liu Yang
2 CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Mei Fan
2 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Xue Wenxi
2 CHN Zhang Yifeng 1 : 0 CHN He Yaowen
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Fan Xingcen
2 CHN Zhu Tianyi 0 : 1 CHN Huang Shengming
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Wu Xiaoning
2 CHN Xu Jianxin 0.5 : 0.5 CHN Shi Xiaolin
2 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
2 CHN Zhong Baogui 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
2 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhan Liyang
2 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Zha Yintao
2 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Yao Yujie
2 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Gu Jichun
3 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Yin Licheng
3 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Zhang Yifeng
3 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Liu Yang 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
3 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Lan Zhiren
3 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Xu Jianxin
3 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN He Yaowen
3 CHN Fan Xingcen 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Zha Yintao 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
3 CHN Wu Xiaoning 1 : 0 CHN Yao Yujie
3 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Shi Xiaolin
3 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Qian Kun
3 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Zhong Baogui
3 CHN Gu Jichun 1 : 0 CHN Zhan Liyang
4 CHN Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 CHN Yin Licheng
4 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
4 CHN Cao Dong 0.5 : 0.5 CHN Jiang Qiwen
4 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 CHN Zhang Yifeng
4 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Xu Jianxin
4 CHN Qian Kun 0 : 1 CHN Liu Yang
4 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Lan Zhiren
4 CHN Yang Yanxi 1 : 0 CHN Gu Jichun
4 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Xue Wenxi
4 CHN He Yaowen 0 : 1 CHN Wu Xiaoning
4 CHN Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 CHN Fan Xingcen
4 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Zha Yintao
4 CHN Zhong Baogui 0 : 1 CHN Yao Yujie
4 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
5 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Zhang Yifeng 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Chen Jing
5 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
5 CHN Wu Xiaoning 0 : 1 CHN Mei Fan
5 CHN Shi Xiaolin 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Dong Xinwu
5 CHN Zhong Baogui 0 : 1 CHN Lan Zhiren
5 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Yang Yanxi
5 CHN Huang Shengming 0.5 : 0.5 CHN Qian Kun
5 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Qi Guan
5 CHN Gu Jichun 1 : 0 CHN Xu Jianxin
5 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Zha Yintao
5 CHN He Yaowen 1 : 0 CHN Yao Yujie
5 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Fan Xingcen
6 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
6 CHN Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
6 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Yang Yanxi
6 CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Huang Shengming
6 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Qi Guan
6 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Xu Jianxin
6 CHN Zha Yintao 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
6 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
6 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
6 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Qian Kun
6 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN He Yaowen
6 CHN Fan Xingcen 0.5 : 0.5 CHN Gu Jichun
6 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Dong Xinwu
6 CHN Wu Xiaoning 0 : 1 CHN Zhong Baogui
6 CHN Zhan Liyang 0 : 1 CHN Shi Xiaolin
7 CHN Yin Licheng 0.5 : 0.5 CHN Xue Wenxi
7 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN He Yaowen
7 CHN Fan Xingcen 0 : 1 CHN Cao Dong
7 CHN Liu Yang 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Lan Zhiren
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Yang Yanxi
7 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Dong Xinwu
7 CHN Qian Kun 0.5 : 0.5 CHN Zhu Tianyi
7 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Wu Xiaoning
7 CHN Shi Xiaolin 1 : 0 CHN Gu Jichun
7 CHN Zha Yintao 0 : 1 CHN Huang Shengming
7 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Qi Guan
7 CHN Xu Jianxin 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
W1 CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Li Jie
W1 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Hu Xi
W1 TPE Chien Yung-Hsuan 1 : 0 CHN Dong Xiaoli
W1 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W1 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W1 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Liu Xun
W2 CHN Zhu Yan 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
W2 CHN Hu Xi 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
W2 CHN Dong Xiaoli 1 : 0 CHN Yin Caiying
W2 CHN Li Jie 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Dong Chenying
W2 TPE Chien Yung-Hsuan 0 : 1 CHN Liu Xun
W3 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Zhu Yan
W3 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
W3 CHN Yin Caiying 0 : 1 CHN Liu Xun
W3 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Li Jie
W3 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Yu Yajun
W3 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 TPE Chien Yung-Hsuan
W4 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhu Yan
W4 CHN Yu Yajun 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
W4 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Yin Caiying
W4 CHN Zhang Hongmei 0.5 : 0.5 CHN Wang Qingqing
W4 CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 CHN Hu Xi
W4 CHN Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
W5 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Zhang Hongmei
W5 CHN Hu Xi 1 : 0 CHN Yu Yajun
W5 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Dong Xiaoli
W5 CHN Li Jie 1 : 0 CHN Zhu Yan
W5 CHN Dong Chenying 1 : 0 CHN Cao Xueyu
W5 TPE Chien Yung-Hsuan 1 : 0 CHN Yin Caiying

Return to the tournament

Return to Games