Lin Chi-Lin - Huang Tse-Yuan


2018 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
4 RIF i4 + 6
TPE Lin Chi-Lin Win 18min
TPE Huang Tse-Yuan Loss 15min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2018-03-13 15:40:43

Return to the tournament

Return to Games