Yu Hung-Yi - Tang Yung-Chi


2018 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
5 RIF i1 - k8
TPE Yu Hung-Yi Loss 30min
TPE Tang Yung-Chi Win 30min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2018-03-11 11:45:10

Return to the tournament

Return to Games