Koseki Kenshou - Tanno Yoshitaka


Aomori Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
5 Soosyrv-8 d8 - 12
JPN Koseki Kenshou Loss
JPN Tanno Yoshitaka Win
--
Published by Iio Yoshihiro at 2017-11-10 05:53:07

Return to the tournament

Return to Games