Qian Kun - Yao Yujie


Chinese National Open Tournament 2017, Men Group
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi i8 - 6,7
CHN Qian Kun Win 2min
CHN Yao Yujie Loss 8min
Published by Hao Tianyi at 2017-08-03 18:02:10
R Black Result White
1 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Ma Hongzhou 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Jin Hongli
1 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Zhao Yan
1 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
1 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Huang Yimiao
1 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Gu Wei
1 CHN Qian Kun 0.5 : 0.5 CHN Gu Jichun
1 CHN Wang Chen 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Yao Yujie 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
2 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Yao Yujie
2 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Chen Jie
2 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Huang Yimiao
2 CHN Gu Jichun 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
2 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Chen Xin
2 CHN Zhao Yan 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Sheng Hong'an 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
2 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Gu Wei 1 : 0 CHN Jiang Qiwen
2 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Xue Wenxi
3 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Jin Hongli
3 CHN Gu Jichun 0.5 : 0.5 CHN Yao Yujie
3 CHN Wang Chen 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
3 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Sheng Hong'an
3 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
3 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Chen Jie
3 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhao Yan
3 CHN Qian Kun 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Liu Yang
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Sheng Hong'an
4 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Wang Chen
4 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Zhao Yan
4 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Gu Jichun
4 CHN Ma Hongzhou 1 : 0 CHN Yao Yujie
4 CHN Zhang Jiguo 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Qian Kun
4 CHN Cao Dong 0.5 : 0.5 CHN Xue Wenxi
4 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Liu Yang
4 CHN Gu Wei 0.5 : 0.5 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Huang Yimiao 1 : 0 CHN Zhao Yan
5 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Sheng Hong'an
5 CHN Wang Chen 0.5 : 0.5 CHN Yao Yujie
5 CHN Gu Jichun 1 : 0 CHN Chen Xin
5 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Xue Wenxi
5 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Zhu Tianyi
5 CHN Zhang Jiguo 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
5 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Cao Dong
5 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
5 CHN Qian Kun 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
6 CHN Jin Hongli 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
6 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Chen Xin
6 CHN Sheng Hong'an 0 : 1 CHN Wang Chen
6 CHN Zhao Yan 0 : 1 CHN Zhu Tianyi
6 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Xue Wenxi
6 CHN Gu Wei 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
6 CHN Gu Jichun 0 : 1 CHN Ma Hongzhou
6 CHN Qian Kun 1 : 0 CHN Huang Yimiao
6 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
6 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
7 CHN Liu Yang 1 : 0 CHN Xue Wenxi
7 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Ma Hongzhou
7 CHN Xi Zhenyang 0 : 1 CHN Cao Dong
7 CHN Zhang Jiguo 1 : 0 CHN Qian Kun
7 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Gu Wei
7 CHN Huang Yimiao 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
7 CHN Jiang Qiwen 1 : 0 CHN Gu Jichun
7 CHN Zhu Tianyi 1 : 0 CHN Jin Hongli
7 CHN Yao Yujie 0 : 1 CHN Sheng Hong'an
7 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Wang Chen

Return to the tournament

Return to Games